Плащания СЕБРА

2018

Януари Февруари Март Април

03.01.2018 г.

04.01.2018 г.

05.01.2018 г.

08.01.2018 г.

09.01.2018 г.

10.01.2018 г.

11.01.2018 г.

15.01.2018 г.

16.01.2018 г.

17.01.2018 г.

19.01.2018 г.

24.01.2018 г.

26.01.2018 г.

29.01.2018 г.

31.01.2018 г.

02.02.2018 г.

05.02.2018 г.

06.02.2018 г.

07.02.2018 г.

08.02.2018 г.

09.02.2018 г.

14.02.2018 г.

15.02.2018 г.

21.02.2018 г.

23.02.2018 г.

26.02.2018 г.

27.02.2018 г.

28.02.2018 г.

02.03.2018 г.

09.03.2018 г.

13.03.2018 г.

14.03.2018 г.

15.03.2018 г.

16.03.2018 г.

19.03.2018 г.

20.03.2018 г.

21.03.2018 г.

22.03.2018 г.

26.03.2018 г.

28.03.2018 г.

29.03.2018 г.

30.03.2018 г.

03.04.2018 г.

04.04.2018 г.

05.04.2018 г.

10.04.2018 г.

13.04.2018 г.

17.04.2018 г.

18.04.2018 г.

20.04.2018 г.

23.04.2018 г.

25.04.2018 г.

27.04.2018 г.

30.04.2018 г.

Май Юни Юли Август

04.05.2018 г.

08.05.2018 г.

09.05.2018 г.

10.05.2018 г.

14.05.2018 г.

16.05.2018 г.

17.05.2018 г.

18.05.2018 г.

22.05.2018 г.

23.05.2018 г.

28.05.2018 г.

30.05.2018 г.

01.06.2018 г.

05.06.2018 г.

06.06.2018 г.

07.06.2018 г.

11.06.2018 г.

13.06.2018 г.

15.06.2018 г.

18.06.2018 г.

21.06.2018 г.

26.06.2018 г.

27.06.2018 г.

28.06.2018 г.

29.06.2018 г.

04.07.2018 г.

05.07.2018 г.

09.07.2018 г.

11.07.2018 г.

12.07.2018 г.

13.07.2018 г.

17.07.2018 г.

18.07.2018 г.

23.07.2018 г.

25.07.2018 г.

27.07.2018 г.

30.07.2018 г.

31.07.2018 г.

02.08.2018 г.

03.08.2018 г.

06.08.2018 г.

08.08.2018 г.

10.08.2018 г.

13.08.2018 г.

14.08.2018 г.

16.08.2018 г.

21.08.2018 г.

22.08.2018 г.

23.08.2018 г.

27.08.2018 г.

28.08.2018 г.

29.08.2018 г.

Септември Октомври Ноември Декември

04.09.2018 г.

05.09.2018 г.

07.09.2018 г.

08.09.2018 г.

11.09.2018 г.

12.09.2018 г.

13.09.2018 г.

15.09.2018 г.

17.09.2018 г.

19.09.2018 г.

26.09.2018 г.

27.09.2018 г.

28.09.2018 г.

29.09.2018 г.

02.10.2018 г.

03.10.2018 г.

04.10.2018 г.

05.10.2018 г.

08.10.2018 г.

09.10.2018 г.

10.10.2018 г.

12.10.2018 г.

15.10.2018 г.

16.10.2018 г.

17.10.2018 г.

18.10.2018 г.

19.10.2018 г.

22.10.2018 г.

24.10.2018 г.

25.10.2018 г.

29.10.2018 г.

31.10.2018 г.

05.11.2018 г.

06.11.2018 г.

08.11.2018 г.

13.11.2018 г.

14.11.2018 г.

15.11.2018 г.

16.11.2018 г.

20.11.2018 г.

21.11.2018 г.

22.11.2018 г.

23.11.2018 г.

26.11.2018 г.

28.11.2018 г.

29.11.2018 г.

05.12.2018 г.

06.12.2018 г.

07.12.2018 г.

10.12.2018 г.

11.12.2018 г.

17.12.2018 г.

18.12.2018 г.

19.12.2018 г.

20.12.2018 г.

21.12.2018 г.

27.12.2018 г.

28.12.2018 г.


Утвърден бюджет 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Одитен доклад за 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Утвърден бюджет 12.2018 г.

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Одитен доклад за 2018 г.