Плащания СЕБРА

2019

Януари Февруари
Март Април

04.01.2019 г.

07.01.2019 г.

08.01.2019 г.

09.01.2019 г.

10.01.2019 г.

11.01.2019 г.

16.01.2019 г.

17.01.2019 г.

18.01.2019 г.

21.01.2019 г.

22.01.2019 г.

25.01.2019 г.

28.01.2019 г.

30.01.2019 г.

05.02.2019 г.

06.02.2019 г.

07.02.2019 г.

11.02.2019 г.

13.02.2019 г.

14.02.2019 г.

18.02.2019 г.

20.02.2019 г.

21.02.2019 г.

22.02.2019 г.

28.02.2019 г.

01.03.2019 г.

06.03.2019 г.

07.03.2019 г.

08.03.2019 г.

11.03.2019 г.

12.03.2019 г.

13.03.2019 г.

15.03.2019 г.

19.03.2019 г.

20.03.2019 г.

25.03.2019 г.

28.03.2019 г.

01.04.2019 г.

02.04.2019 г.

03.04.2019 г.

04.04.2019 г.

08.04.2019 г.

09.04.2019 г.

10.04.2019 г.

15.04.2019 г.

16.04.2019 г.

19.04.2019 г.

25.04.2019 г.

Май Юни Юли Август

02.05.2019 г.

03.05.2019 г.

07.05.2019 г.

08.05.2019 г.

09.05.2019 г.

10.05.2019 г.

13.05.2019 г.

14.05.2019 г.

15.05.2019 г.

16.05.2019 г.

17.05.2019 г.

20.05.2019 г.

21.05.2019 г.

23.05.2019 г.

28.05.2019 г.

29.05.2019 г.

30.05.2019 г.

03.06.2019 г.

04.06.2019 г.

05.06.2019 г.

06.06.2019 г.

07.06.2019 г.

12.06.2019 г.

18.06.2019 г.

19.06.2019 г.

27.06.2019 г.

28.06.2019 г.

02.07.2019 г.

03.07.2019 г.

04.07.2019 г.

09.07.2019 г.

10.07.2019 г.

17.07.2019 г.

19.07.2019 г.

25.07.2019 г.

29.07.2019 г.

05.08.2019 г.

08.08.2019 г.

14.08.2019 г.

23.08.2019 г.

26.08.2019 г.

28.08.2019 г.

Септември Октомври Ноември Декември

03.09.2019 г.

10.09.2019 г.

12.09.2019 г.

17.09.2019 г.

18.09.2019 г.

19.09.2019 г.

20.09.2019 г.

27.09.2019 г.

01.10.2019 г.

02.10.2019 г.

03.10.2019 г.

04.10.2019 г.

08.10.2019 г.

09.10.2019 г.

14.10.2019 г.

16.10.2019 г.

21.10.2019 г.

23.10.2019 г.

28.10.2019 г.

 

04.11.2019 г.

06.11.2019 г.

13.11.2019 г.

18.11.2019 г.

21.11.2019 г.

22.11.2019 г.

27.11.2019 г.

28.11.2019 г.

29.11.2019 г.

02.12.2019 г.

03.12.2019 г.

11.12.2019 г.

16.12.2019 г.

20.12.2019 г.

27.12.2019 г.

30.12.2019 г.


Утвърден бюджет 2019 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

 

Годишен отчет за касова изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

 

Одитен доклад за 2019 г.