Плащания СЕБРА

2017

Януари Февруари Март Април

06.01.2017 г.

11.01.2017 г.

12.01.2017 г.

16.01.2017 г.

18.01.2017 г.

19.01.2017 г.

23.01.2017 г.

25.01.2017 г.

27.01.2017 г.

30.01.2017 г.

31.01.2017 г.

02.02.2017 г.

03.02.2017 г.

07.02.2017 г.

09.02.2017 г.

10.02.2017 г.

14.02.2017 г.

17.02.2017 г.

20.02.2017 г.

22.02.2017 г.

23.02.2017 г.

24.02.2017 г.

28.02.2017 г.

02.03.2017 г.

07.03.2017 г.

08.03.2017 г.

09.03.2017 г.

13.03.2017 г.

14.03.2017 г.

15.03.2017 г.

16.03.2017 г.

17.03.2017 г.

20.03.2017 г.

21.03.2017 г.

23.03.2017 г.

24.03.2017 г.

28.03.2017 г.

04.04.2017 г.

05.04.2017 г.

07.04.2017 г.

10.04.2017 г.

12.04.2017 г.

13.04.2017 г.

19.04.2017 г.

21.04.2017 г.

26.04.2017 г.

28.04.2017 г.

Май Юни Юли Август

03.05.2017 г.

09.05.2017 г.

10.05.2017 г.

11.05.2017 г.

12.05.2017 г.

17.05.2017 г.

22.05.2017 г.

23.05.2017 г.

25.05.2017 г.

26.05.2017 г.

29.05.2017 г.

06.06.2017 г.

07.06.2017 г.

09.06.2017 г.

13.06.2017 г.

15.06.2017 г.

19.06.2017 г.

21.06.2017 г.

26.06.2017 г.

28.06.2017 г.

30.06.2017 г.

06.07.2017 г.

07.07.2017 г.

10.07.2017 г.

11.07.2017 г.

12.07.2017 г.

14.07.2017 г.

19.07.2017 г.

24.07.2017 г.

26.07.2017 г.

28.07.2017 г.

31.07.2017 г.

02.08.2017 г.

03.08.2017 г.

07.08.2017 г.

08.08.2017 г.

09.08.2017 г.

10.08.2017 г.

16.08.2017 г.

17.08.2017 г.

22.08.2017 г.

23.08.2017 г.

25.08.2017 г.

28.08.2017 г.

30.08.2017 г.

31.08.2017 г.

Септември Октомври Ноември Декември

04.09.2017 г.

05.09.2017 г.

07.09.2017 г.

08.09.2017 г.

11.09.2017 г.

13.09.2017 г.

14.09.2017 г.

15.09.2017 г.

17.09.2017 г.

20.09.2017 г.

26.09.2017 г.

27.09.2017 г.

28.09.2017 г.

29.09.2017 г.

04.10.2017 г.

10.10.2017 г.

11.10.2017 г.

12.10.2017 г.

13.10.2017 г.

16.10.2017 г.

18.10.2017 г.

20.10.2017 г.

25.10.2017 г.

26.10.2017 г.

27.10.2017 г.

30.10.2017 г.

02.11.2017 г.

03.11.2017 г.

07.11.2017 г.

08.11.2017 г.

09.11.2017 г.

10.11.2017 г.

13.11.2017 г.

15.11.2017 г.

17.11.2017 г

.

20.11.2017 г.

21.11.2017 г.

27.11.2017 г.

28.11.2017 г.

29.11.2017 г.

01.12.2017 г.

05.12.2017 г.

06.12.2017 г.

07.12.2017 г.

08.12.2017 г.

11.12.2017 г.

12.12.2017 г.

14.12.2017 г.

15.12.2017 г.

18.12.2017 г.

20.12.2017 г.

21.12.2017 г.

28.12.2017 г.


Утвърден бюджет 2017

Касов отчет на БТА към 31.03.2017 г.

Касов отчет на БТА към 30.06.2017 г.

Годишен отчет на БТА към 31.12.2016 г.

Одитно становище - 2016 г.

Одитен доклад - 2016 г.

Касов отчет -30.09.2017 г.

Утвърден бюджет 2017