Плащания СЕБРА

2020

Януари Февруари
Март Април

06.01.2020 г.

07.01.2020 г.

13.01.2020 г.

14.01.2020 г.

20.01.2020 г.

21.01.2020 г.

27.01.2020 г.

28.01.2020 г.

29.01.2020 г.

31.01.2020 г.

03.02.2020 г.

06.02.2020 г.

13.02.2020 г.

14.02.2020 г.

17.02.2020 г.

19.02.2020 г.

27.02.2020 г.

28.02.2020 г.

02.03.2020 г.

05.03.2020 г.

06.03.2020 г.

10.03.2020 г.

11.03.2020 г.

17.03.2020 г.

26.03.2020 г.

27.03.2020 г.

30.03.2020 г.

02.04.2020 г.

03.04.2020 г.

06.04.2020 г.

07.04.2020 г.

14.04.2020 г.

16.04.2020 г.

22.04.2020 г.

23.04.2020 г.

24.04.2020 г.

28.04.2020 г.

29.04.2020 г.

 

Май Юни Юли Август

05.05.2020 г. 

11.05.2020 г.

12.05.2020 г.

13.05.2020 г.

15.05.2020 г.

18.05.2020 г. 

21.05.2020 г.

22.05.2020 г.

26.05.2020 г.

28.05.2020 г.

01.06.2020 г.

02.06.2020 г.

03.06.2020 г.

08.06.2020 г.

11.06.2020 г.

17.06.2020 г.

19.06.2020 г.

23.06.2020 г.

25.06.2020 г.

29.06.2020 г.

02.07.2020 г.

06.07.2020 г.

10.07.2020 г.

14.07.2020 г.

16.07.2020 г.

21.07.2020 г.

24.07.2020 г.

28.07.2020 г.

29.07.2020 г.

30.07.2020 г.

31.07.2020 г.

 

04.08.2020 г. 

05.08.2020 г.

10.08.2020 г.

11.08.2020 г.

17.08.2020 г.

18.08.2020 г.

26.08.2020 г.

28.08.2020 г.

31.08.2020 г.

 

 

 

Септември

Октомври

Ноември Декември

 02.09.2020 г.

03.09.2020 г.

08.09.2020 г.

10.09.2020 г.

14.09.2020 г.

21.09.2020 г.

24.09.2020 г.

28.09.2020 г.

30.09.2020 г.

 

 

02.10.2020 г.

05.10.2020 г.

06.10.2020 г.

09.10.2020 г.

13.10.2020 г.

16.10.2020 г.

19.10.2020 г.

26.10.2020 г.

28.10.2020 г.

30.10.2020 г.

02.11.2020 г.

03.11.2020 г.

04.11.2020 г.

05.11.2020 г.

09.11.2020 г.

11.11.2020 г.

19.11.2020 г.

25.11.2020 г.

27.11.2020 г.

01.12.2020 г.

02.12.2020 г.

07.12.2020 г.

10.12.2020 г.

15.12.2020 г.

16.12.2020 г.

17.12.2020 г.

18.12.2020 г.

22.12.2020 г.

23.12.2020 г.

30.12.2020 г.


Утвърден бюджет 2020 г.

Утвърден бюджет м.12 2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.04.2020 г.

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.04.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.12.2020 г.

Обяснителна записка към Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.12.2020 г.