Плащания СЕБРА

Тук ще бъде публикувана ежедневна информация за всички плащания на Българска телеграфна агенция в СЕБРА.