Профил на купувача

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Адрес: 1124 София, бул. "Цариградско шосе" 49

Подробна информация за обществените поръчки на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ е публикувана в портала на Агенция по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ:

За всички възложители: За обявляния, съгласно чл. 101 "б", ал. 1, т. 3 от ЗОП, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ обявява следния e-mail адрес: zop@bta.bg