Плащания СЕБРА

2016

Януари Февруари
Март Април

07.01.2016 г.

08.01.2016 г.

11.01.2016 г.

12.01.2016 г.

14.01.2016 г.

18.01.2016 г.

20.01.2016 г.

25.01.2016 г.

26.01.2016 г.

27.01.2016 г.

28.01.2016 г.

29.01.2016 г.

03.02.2016 г.

04.02.2016 г.

05.02.2016 г.

08.02.2016 г.

09.02.2016 г.

12.02.2016 г.

16.02.2016 г.

17.02.2016 г.

18.02.2016 г.

19.02.2016 г.

24.02.2016 г.

26.02.2016 г.

29.02.2016 г.

08.03.2016 г.

09.03.2016 г.

10.03.2016 г.

12.03.2016 г.

16.03.2016 г.

17.03.2016 г.

21.03.2016 г.

22.03.2016 г.

23.03.2016 г

24.03.2016 г.

25.03.2016 г.

28.03.2016 г.

04.04.2016 г.

08.04.2016 г.

12.04.2016 г.

13.04.2016 г.

14.04.2016 г.

19.04.2016 г.

20.04.2016 г.

22.04.2016 г.

25.04.2016 г.

27.04.2016 г.

28.04.2016 г.

Май Юни Юли Август

05.05.2016 г.

09.05.2016 г.

11.05.2016 г.

12.05.2016 г.

14.05.2016 г.

16.05.2016 г.

17.05.2016 г.

25.05.2016 г.

26.05.2016 г.

27.05.2016 г.

30.05.2016 г.

03.06.2016 г.

07.06.2016 г.

08.06.2016 г.

10.06.2016 г.

14.06.2016 г.

16.06.2016 г.

17.06.2016 г.

20.06.2016 г.

24.06.2016 г.

28.06.2016 г.

29.06.2016 г.

30.06.2016 г.

04.07.2016 г.

05.07.2016 г.

07.07.2016 г.

14.07.2016 г.

18.07.2016 г.

20.07.2016 г.

25.07.2016 г.

26.07.2016 г.

28.07.2016 г.

29.07.2016 г.

03.08.2016 г.

08.08.2016 г.

11.08.2016 г.

16.08.2016 г.

17.08.2016 г.

18.08.2016 г.

24.08.2016 г.

29.08.2016 г.

30.08.2016 г.

Септември Октомври Ноември Декември

02.09.2016 г.

08.09.2016 г.

09.09.2016 г.

10.09.2016 г.

13.09.2016 г.

16.09.2016 г.

17.09.2016 г.

19.09.2016 г.

20.09.2016 г.

28.09.2016 г.

29.09.2016 г.

04.10.2016 г.

05.10.2016 г.

06.10.2016 г.

10.10.2016 г.

11.10.2016 г.

12.10.2016 г.

14.10.2016 г.

18.10.2016 г.

19.10.2016 г.

20.10.2016 г.

21.10.2016 г.

25.10.2016 г.

26.10.2016 г.

28.10.2016 г.

02.11.2016 г.

03.11.2016 г.

04.11.2016 г.

07.11.2016 г.

09.11.2016 г.

10.11.2016 г.

11.11.2016 г.

14.11.2016 г.

15.11.2016 г.

17.11.2016 г.

22.11.2016 г.

24.11.2016 г.

28.11.2016 г.

29.11.2016 г.

30.11.2016 г.

02.12.2016 г.

07.12.2016 г.

09.12.2016 г.

12.12.2016 г.

14.12.2016 г.

15.12.2016 г.

19.12.2016 г.

20.12.2016 г.

21.12.2016 г.

22.12.2016 г.

23.12.2016 г.

29.12.2016 г.


 

Утвърден бюджет 2016 г.

ОКИ 31.01.2016 г.

Тримесечен ОКИ 31.03.2016 г.

Тримесечен ОКИ 30.06.2016 г.