Daily News

РЕКЛАМА В DAILY NEWS 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ИМЕЙЛ

 

ЦВЕТНА РЕКЛАМА

КВ. СМ.

ЦЯЛА СТРАНИЦА

ПЪРВА СТРАНИЦА

4.00 лв.

-

ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА

3.00 лв.

1200 лв.

 

Формат на DAILY NEWS – 21.1/29.7, наборно поле – 17/25, колони – 8,2; 5,5

 

Отстъпки

За финансов обем

От 200 до 400 лв.                         3%

От 401 до 600 лв.                         6%

От 601 до  1000 лв.                     10%

Над 1001 лв.                                15%

 

За авансово плащане //при 100% предплащане на стойността на договора/: 5% - за договори със срок до 6 м. и 10% - при годишен договор. 

 

Специална: 50% за обществено значими кампании в подкрепа на културата, фестивали, концерти, изложби, финансирани с публични средства, благотворителни кампании, оперни и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и други.  Отстъпката се начислява само при сключване на директни договори между БТА и рекламодателите, при реални  плащания, като не се начисляват други отстъпки по тарифа.

 

За фиксирано място + 10% към стойността.

Рекламните карета се приемат само на английски език.

Цените са в лева без включен ДДС