Оригинални текстове

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ И СНИМКИ

В ПЛАТЕНАТА ЕМИСИЯТА НА БТА “ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТОВЕ”

Абонаменти

 (важат една година от датата на абониране)


ТЕКСТОВЕ

За 52 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

             1500 лв.

За 40 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

               1200 лв.

За 30 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

               1000 лв.

За 20 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

               800 лв.

За 10 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

               500 лв.

 

Единични публикации

До 600 знака/10 реда х 60 знака
100 лв.
До 1800 знака/30 реда х 60 знака
200 лв.
До 3600 знака/60 реда х 60 знака 
300 лв.
За всеки следващи 900 знака/15 реда +20 лв.

 

 

Всяка публикация може да бъде придружена с 1 снимка.

За всяка следваща - + 30 лв.

Брандиране на текст с лога + 30 лв. за всяка публикация.

Публикуване на 1 снимка с до 10 реда текст в емисия „Пресфото”, рубрика „Оригинални текстове” – 100 лв.

 

Цени за публикации в платените канали  на БТА /Българска община и Оригинални текстове/ , започващи от 1-ва страница на сайта и запазващи позицията си там за срок от 1 седмица:

- Публикация, подадена от клиента - 1000 лв. 

- Публикация, изготвена от БТА – 1200 лв.

 

Специална отстъпка – 50% за обществено значими кампании в подкрепа на културата, фестивали, концерти, изложби, финансирани с публични средства, благотворителни кампании, оперни и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и други. Отстъпката се начислява само при сключване на директни договори между БТА и рекламодателите, при реални плащания, като не се начисляват други отстъпки. 

 

Цените са в лв. без ДДС