Пресклуб

 

 ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В ЦЕНТРАЛЕН ПРЕСКЛУБ СОФИЯ

Позиция Сектор Брой Цена в лева за 1 седмица
Табло на рекламната стена  А 1 120
Табло на рекламната стена
 B 1 80
Табло на рекламната стена
  C 1 40
Табло на рекламната стена
  D 1 80
Призми

Масата на водещите

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1 120
Централно табло (210/50)см Масата на водещите 1 150
Холдери (14/21) см

Масата на водещите Н - 1,2,3,4,5,6

1 50
Холдери (14/21) см Масата на водещите Н - 7,8,9,10,11,12
1  35

 

Пресклуб БТА - Рекламна стена

Рекламна стена: размер на едно табло – 80/ 27 см

Призми на масата на водещите: размер на едно табло – 55/12 см


Еднократна реклама

Странични 2 табла на масата на водещите  /140/50см/- 1 брой за 1 час – 70 лв.

Банерфикс отстрани на рекламната стена - 100 лв. за 1 бр. за 1 час

Отстъпки:

За продължителност: 3 месеца – 3 %,  6 месеца – 6 %, 9 месеца – 10%, 12 месеца – 15 %

За авансово плащане / при 100% предплащане на стойността на договора/: 5% - за договори със срок до 6 м. и 10% - при годишен договор.  

Комбинирана: при закупуване на втори продукт/услуга – 10% от стойността на по-евтиния продукт/услуга.

Специална:  50% за обществено значими кампании в подкрепа на културата, фестивали, концерти, изложби, финансирани с публични средства, благотворителни кампании, оперни и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и други. Отстъпката се начислява само при сключване на директни договори между БТА и рекламодателите, при реални  плащания, като не се начисляват други отстъпки по тарифа.  

За рекламна и медия агенция /за осигурен клиент/: 10% - отстъпка.  

Всички отстъпки се изчисляват върху брутната сума и се начисляват последователно (кумулативно) в описания по-горе ред.

 

 

 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

 

Размер на едно табло – 52/20 см

 

 

1. Велико Търново, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Шумен

Реклама

Сектор Брой

Цена за

1 месец

Цена в лева за

6 месеца  

Цена в лева за

12 месеца  

А   1 200 1000 1800
B 1 130 600 1000
Цена за 2 табла в сектор „А”   2 300 1400  2500
Цена за 2 табла в сектор „B” 2 200 1000 1800

Видове отстъпки

Комбинирана: при закупуване на втори продукт / услуга – 10% от стойността на по-евтиния продукт / услуга.

                                                   

2.  Враца и Хасково

     Реклама

Сектор Брой

Цена за

1 месец

Цена в лева за

6 месеца  

Цена в лева за

12 месеца  

А   1 150 900 1500
B 1 100 500 900
Цена за 2 табла в сектор „А”   2 200 1200  2000
Цена за 2 табла в сектор „B” 2 150 900 1500

Видове отстъпки

Комбинирана: при закупуване на втори продукт / услуга – 10% от стойността на по-евтиния продукт / услуга.

3. Пазарджик

Реклама

Сектор Брой

Цена за

1 месец

Цена в лева за

6 месеца  

Цена в лева за

12 месеца  

А   1 100 500 1000
B 1 50 250 400
Цена за 2 табла в сектор „А”   2 150 800  1500
Цена за 2 табла в сектор „B” 2 90 500 900

Видове отстъпки

Комбинирана: при закупуване на втори продукт / услуга – 10% от стойността на по-евтиния продукт / услуга.

4. Видин, Кюстендил и Сливен                                                  

 Реклама

Сектор Брой

Цена за

1 месец

Цена за

3 месеца

Цена в лева за

6 месеца  

Цена в лева за

12 месеца  

Рекламно табло 1 100 200 360 700
Цена за 2 рекламни табла 2 150 300 700 1300

Видове отстъпки

Комбинирана: при закупуване на втори продукт / услуга – 10% от стойността на по-евтиния продукт / услуга.

  /Цените са в лева, без ДДС/                                                                                                   

 

Сектор

Брой

Цена за 1 месец

Цена в лева за 12 месеца 

А 

1

200

1800

В 

1

150

1200

Цена за 2 табла в сектор „А” 

2

300

2500 

Цена за 2 табла в сектор „В” 

2

250

2000