Информационни продукти и услуги

І. БЮЛЕТИНИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ ЧРЕЗ СВОБОДЕН ДОСТЪП В NEWSWEB (В ЛЕВА)

 

БЮЛЕТИН

1 БР.

1 МЕСЕЦ

6 МЕСЕЦА

1 ГОДИНА

DAILY NEWS + PRESS REVIEW /по e-mail/, 312 бр. годишно

10

200

1128

2140

ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА-на английски, 312 бр. годишно

6

120

684

1296

 

ІІ. КАЛЕНДАРИ И СПРАВОЧНИЦИ /ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ/

 

КАЛЕНДАРИ

 

1 МЕСЕЦ

6 МЕСЕЦА

1 ГОДИНА

ДНЕВЕН КАЛЕНДАР

 

66

376

715

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

90

502

950

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ В ЧУЖБИНА

 

90

502

950

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ В СПОРТА

 

90

502

950

ОБЩО ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

220

1254

2300

ДАТИ И СЪБИТИЯ /по e-mail/

 

14

80

150

КАЛЕНДАР ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА - Събития и годишнини на личности в България, събития и годишнини на личности по света, събития и годишнини на личности в спорта

 

 

 

100

Всички цени са в лв. без включен ДДС

 

СПРАВОЧНИЦИ С ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП

ЗА 1 МЕСЕЦ

ЗА 1 ГОДИНА

СПРАВОЧНИК БЪЛГАРИЯ

100

960

СПРАВОЧНИК СВЕТЪТ

100

960

ОБЩО СПРАВОЧНИЦИ

 

1728

 

ІІІ. УСЛУГИ

 

EЛЕКТРОНЕН ПРЕСКЛИПИНГ

ЗА 1 ДЕН

ЗА 1 МЕСЕЦ

ЗА 6 МЕСЕЦА

ЗА 1 ГОДИНА

1 тема 

50

200

1100

2000

1 тема с включени регионални медии

60

250

1400

2600

За повече от 1 тема10 % отстъпка

 

Оскъпяване за осъществяване на мониторинг със задна дата (предхождаща датата на заявката)
  • 50% - за дата в рамките на календарната година и
  • 100% - за дата в рамките на предходна година

Обемна отстъпка:

  10% - при реализиран финансов обем над 10 000 лв.   

  20% - при реализиран финансов обем над 20 000 лв.      

  Всички цени са в лв. без включен ДДС