ВОТ 2014

Тарифа Вот 2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014

 

 • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА

 • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА ПАРТИЙНА СТРУКТУРАПРЕДЛОЖЕНИЯТА СА В СИЛА ЗА ПЕРИОДА

05 СЕПТЕМВРИ – 05 ОКТОМВРИ 2014 Г.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА

ВОТ 2014

Публикуване на прессъобщения, снимки и видео материали в специализираната емисия на БТА

 

1 месец

СТУДИО БТА

Запис и излъчване на видео материали, обръщения и интервюта.

 

*Материалите от СТУДИО БТА се излъчват през сайта на БТА и на телевизионната платформа за българите по света MyTV

*Заявка се прави минимум 3 работни дни преди записа

3 бр.

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Провеждане на интервюта от журналисти на БТА и публикуване в емисията „ВОТ 2014”

 

3 бр.

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

В СТРАНАТА

Отразяване на събития от журналисти на БТА, организирани в пресклубовете на агенцията:

 • предварителен анонс;

 • информация от събитието;

 • снимки;

 • излъчване в реално време през сайта на БТА* БТА разполага със зали във Велико Търново, Видин, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.

* Пакетът не включва наем зали и допълнителни услуги.

1 месец

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

 • централния и регионален печат;

 • емисиите на БТА;

 • интернет сайтове.

1 месец

 

ЕМИСИЯ

ВЪТРЕШНИ НОВИНИ”Достъп до емисията „Вътрешни новини”1 месец

 

ОБЩА СТОЙНОСТ

11 150 лв.

 

Сумите са без ДДС.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА

ВОТ 2014

Публикуване в специализираната емисия на БТА на:

 • прессъобщения;

 • снимки;

 • видео материали.

 

1 месец

СТУДИО БТА

Запис и излъчване на видео материали, обръщения и интервюта

 

*Материалите от СТУДИО БТА се излъчват през сайта на БТА и на телевизионната платформа за българите по света MyTV

*Заявка се прави минимум 3 работни дни преди записа

2 бр.

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Провеждане на интервюта от журналисти на БТА и публикуване в емисията „ВОТ 2014”

 

2 бр.

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

В СТРАНАТА

Отразяване на събития от журналисти на БТА, организирани в пресклубовете на агенцията:

 • предварителен анонс;

 • информация от събитието;

 • снимки;

 • излъчване в реално време през сайта на БТА* БТА разполага със зали във Велико Търново, Видин, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.

* Пакетът не включва наем зали и допълнителни услуги.

1 месец

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

 • централния и регионален печат;

 • емисиите на БТА;

 • интернет сайтове.

1 месец

 

ОБЩА СТОЙНОСТ

 

8 900 лв.

 

Сумите са без ДДС. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА

ВОТ 2014

Публикуване в специализираната емисия на БТА на:

 • прессъобщения;

 • снимки;

 • видео материали.

 

1 месец

СТУДИО БТА

Запис и излъчване на видео материали, обръщения и интервюта

 

*Материалите от СТУДИО БТА се излъчват през сайта на БТА и на телевизионната платформа за българите по света MyTV

*Заявка се прави минимум 3 работни дни преди записа

1 бр.

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Провеждане на интервюта от журналисти на БТА и публикуване в емисията „ВОТ 2014”

 

1 бр.

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

В СТРАНАТА

Отразяване на събития от журналисти на БТА, организирани в пресклубовете на агенцията:

 • предварителен анонс;

 • информация от събитието;

 • снимки;

 • излъчване в реално време през сайта на БТА* БТА разполага със зали във Велико Търново, Видин, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.

* Пакетът не включва наем зали и допълнителни услуги.

1 месец

ОБЩА СТОЙНОСТ

 

7 200 лв.

 

Сумите са без ДДС. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА

ВОТ 2014

Публикуване в специализираната емисия на БТА на:

 • прессъобщения;

 • снимки;

 • видео материали.

 

1 месец

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Провеждане на интервю от журналист на БТА и публикуване в емисията „ВОТ 2014”

 

2 бр.

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

 • централния и регионален печат;

 • емисиите на БТА;

 • интернет сайтове.

1 месец

 

ЕМИСИЯ

ВЪТРЕШНИ НОВИНИ”Достъп до емисията „Вътрешни новини”1 месец

 

ОБЩА СТОЙНОСТ

 

3 475 лв.

 

Сумите са без ДДС.ВОТ 2014

Публикуване в специализираната емисия на БТА на:

 • прессъобщения;

 • снимки;

 • видео материали.

 

1 месец

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Провеждане на интервю от журналист на БТА и публикуване в емисията „ВОТ 2014”

 

1 бр.

ОБЩА СТОЙНОСТ

 

2 350 лв.

 

Сумите са без ДДС.ЕДИНИЧНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗВЪН ПАКЕТ

ВОТ 2014

Публикуване на прессъобщения, снимки и видео материали в специализираната емисия на БТА

* За регионални партийни структури – 50% отстъпка

6000 лв.

СТУДИО БТА

Запис и излъчване на видео материал, обръщение, интервю.

 

*Материалите от СТУДИО БТА се излъчват през сайта на БТА и на телевизионната платформа за българите по света MyTV

*Заявка се прави минимум 3 работни дни преди записа

600 лв.

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Провеждане на интервю от журналист на БТА и публикуване в емисията „ВОТ 2014”

 

800 лв.

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

В СТРАНАТА

Отразяване на събития от журналисти на БТА, организирани в пресклубовете на агенцията:

 • предварителен анонс;

 • информация от събитието;

 • снимки;

 • излъчване в реално време през сайта на БТА* БТА разполага със зали във Велико Търново, Видин, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.

* Пакетът не включва наем зали и допълнителни услуги.

2 500 лв.

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

 • централния и регионален печат;

 • емисиите на БТА;

 • интернет сайтове.

* За регионални партийни структури – 50% отстъпка

500 лв.

 

ЕМИСИЯ

ВЪТРЕШНИ НОВИНИ”Достъп до емисията „Вътрешни новини”1 500 лв.

 

*Сумите са без ДДС.

*Всички отстъпки са включени в посочените цени.