Профил на купувача

Вътрешни правила

Заповед |.pdf

Вътрешни правила за планиране, възлагане, провеждане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Българската телеграфна агенция |  .pdf