Оригинални текстове

Цени за абонамент

Българска телеграфна агенция излъчва в електронната си емисия ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТОВЕ документи, корпоративни новини, прессъобщения  и  снимки в оригиналния им вид , без редакторска намеса.


Достъпът  до емисията ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТОВЕ е безплатен както за всички абонати на информационните продукти и услуги на БТА, така и за потребителите на новини със свободен достъп.


Чрез този информационен канал  се разпространяват съобщения, документи, снимков материал на Народното събрание, канцеларията на президента, правителството, Конституционния съд, министерства, комитети и агенции, НСРТ, чуждестранни и български  фирми и компании, пресцентрове, неправителствени организации, научни и културни институти, спортни клубове и организации.


ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТОВЕ е уникална възможност за публикуване на съобщения, новини  на английски и немски език,  чиито адресати се намират  в Австрия и страните от Източна Европа.


В емисията се публикуват в пълен текст важни речи на български държавници, декларации и документи на парламентарни групи, на политически  партии и коалиции, платени съобщения на компании  и  нестопански организации.

 

ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТОВЕ е ефективен канал, чрез който при ниски разходи и висока скорост съобщението достига до:

  • централните и регионалните всекидневници, седмичници, списания, радиостанции, ефирни и    кабелни телевизии, до кореспондентите на чуждите медии в София;
  • институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;
  • чуждестранните посолства в България;
  • потребителите от Австрия и страните от Източна Европа.

 

ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТОВЕ е  незаменим информационен канал за:

  • рекламни, осведомителни, предизборни и други кампании;
  • разгласа на позицията на организация или личност по актуален проблем или събитие;
  • промотиране на нови продукти и услуги;
  • разгласа на резултати от социологически проучвания.