Бюлетини Справочници

СПРАВОЧНИЦИ

 

Справочник "България"

B справочника са включени данни за:

 • държавния глава;
 • законодателната власт;
 • конституциония съд, омбудсмана, изпълнителната власт;
 • административни структури;
 • съдебната власт;
 • Централната избирателна комисия;
 • Сметната палата, БНБ, Българска банка за развитие и Фонд за гарантиране на влоговете в банките;
 • държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване;
 • политически и обществени организации;
 • средства за масова информация;
 • наука, образование, култура;
 • регистрирани вероизповедания в България;
 • дипломатически корпус.

 

Посочени са имена, адреси, телефони, е-mail и интернет адреси.

Данните са сверени със съответните нормативни документи, институции и
организации

Справочник "Светът"

В справочника са включени данни за 116 държави - официално наименование, международен код, територия, местоположение, численост на населението, столица с броя на жителите й, административно деление, официален език, религия, парична единица, национален празник, държавно устройство, държавен глава, законодателна, изпълнителна, съдебна власт, политически партии, представени в парламента, синдикални централи, средства за масова информация, членство в международни организации, исторически дати.

 

КАЛЕНДАРИ


ДНЕВЕН КАЛЕНДАР

Излъчва се всеки ден в 13.00 ч.и изпреварва с 5 дни календарната дата. Дава информация за събитията, които са се случили преди години на този ден в България и по света, за родените на този ден известни хора.

 

КАЛЕНДАР ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Включва кръгли годишнини на личности и събития за следващата календарна година и се състои от три части:

-   Годишнини в България

-   Годишнини в света

-   Годишнини в спорта

 

КАЛЕНДАР ДАТИ И СЪБИТИЯ

Дава информация за събитията в България, в света и в спорта, за кръгли годишнини, международни дни и национални празници на страните. Излъчва се 5 дни преди началото на съответния месец.

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Предстоящи събития в България

Дава информация за празници, кръгли годишнини и събития в България. Излъчва се веднъж месечно, 5 дни преди началото на съответния месец, и два пъти всяка седмица - в сряда и петък - с актуализация на информацията.

 

 

Предстоящи международни събития

Информация за празници, кръгли годишнини и събития в света. Излъчва се веднъж месечно, 5 дни преди началото на съответния месец, и два пъти всяка седмица - в сряда и петък - с актуализация на информацията.

 

Предстоящи спортни събития

Календар на предстоящите празници, кръгли годишнини и събития в спорта в България и по света. Излъчва се веднъж месечно, 5 дни преди началото на съответния месец, и всяка седмица в петък с актуализация на информацията.

 

БЮЛЕТИНИ


DAILY NEWS - електронен всекидневник на английски език.

Разпространява се по e-mail в .pdf формат шест пъти в седмицата (без неделя).

DAILY NEWS предлага между 20 и 30 информации на ден за най-важните събития в политиката, икономиката, културата, обществения живот и спорта. Обзори, интервюта, анализи и мнения на експерти за политическата ситуация в България, за икономическите процеси и акцентите във външната ни политика. Постоянни рубрики в DAILY NEWS са прогнозата за времето, валутният курс, календар на по-важните исторически събития и празници в България.

В края на седмицата читателите ще намерят обзор на най-важните политически събития за България.

DAILY NEWS се предлага заедно с ежедневен преглед на печата, който включва всички национални всекидневници и основните седмични издания.

Цени за информационни услуги