Почистване сградата на БТА и прилежащите и части

15.02.2019 17:03:24 Обява | .pdf

15.02.2019 17:04:06 Информация за публикувана обява | .pdf

15.02.2019 17:04:50 Документация | .docx

 12.03.2019  12:16:07 Протокол 1 | .pdf

 10.05.2019  13:13:06  Договор | .pdf

 11.05.2020  13:01:03 Допълнително споразумение | .pdf