Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Дигитален мултимедиен информационен център БТА, бул. Цариградско шосе №49”

Заповед | .pdf

Обява | .pdf

Информация | .pdf

Документация | .pdf .docx

Приложение 1 | .rar

Доклад комисия  | .pdf

Заповед | .pdf

Договор | .pdf