За БТА

 

Българската телеграфна агенция (БТА) е националната осведомителна агенция на България. Създадена е през 1898 г. с указ на княз Фердинанд. Агенцията е основният и най-достоверният източник на информация за печатните и електронните медии, за държавните институции и неправителствени организации в България. Нормативният акт, уреждащ дейността на БТА, е Законът за БТА приет на 1.12.2011 г. от 41-то Народно събрание.

БТА е автономен национален информационен институт, чийто генерален директор се избира от парламента. Законът гарантира на БТА независима редакционна политика и я предпазва от икономически и политически опити за влияние.

БТА се финансира от продажба на информационни продукти, реклама и целеви средства от държавния бюджет.

БТА е член на Алианса на европейските информационни агенции, който приема само една информационна агенция от държава. Член-основател е на Асоциацията на балканските информационни агенции и на Асоциацията на черноморските агенции. БТА има споразумения със световните агенции.

 

ПАРТНЬОРИ:

            
САЩ
               
ФРАНЦИЯ
  
РУСИЯ
  
ГЕРМАНИЯ
  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 

          
 СИРИЯ

 БРАЗИЛИЯ
   ВИЕТНАМ
   УКРАЙНА
   ЮЖНА КОРЕЯ
   АЗЕРБАЙДЖАН
   СЛОВАКИЯ
   СЪРБИЯ
   МАРОКО
   ИНДОНЕЗИЯ
   АЛЖИР
   ИТАЛИЯ
   ЙОРДАНИЯ
   МОЛДОВА
   АЛБАНИЯ
   ХЪРВАТИЯ
   МЕКСИКО
   АРМЕНИЯ
   КИПЪР
   МОНГОЛИЯ
   КИТАЙ
   ТУНИС
   ПАЛЕСТИНА
   ИРАН