Периодична покупка на бензин А-95 Н, бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА

12:40:26 29.04.2020 Обява | .pdf

12:40:44 29.04.2020 Документация | .doc

14.05.2020 13:20:42 Протокол №1 | .pdf

09.06.2020 13:27:41 Договор | .pdf