Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на БТА

09.05.2018  14:54  Обява | .pdf

09.05.2018  14:55  Информация за публикувана обява | .pdf

09.05.2018  14:56  Документация | .pdf

09.05.2018  14:59  Образци на документи | .docx

17.05.2018 10:45  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти | .pdf

30.05.2018  14:40 Протокол | .pdf