Доставка на компютърна техника за нуждите на БТА и гаранционно обслужване

20.11.2017 Заповед | .pdf

20.11.2017 Информация за публикувана обява | .pdf

20.11.2017 Обява | .pdf

20.11.2017 Документация | .pdf

20.11.2017 Образци на документи | .docx

01.12.2017 Информация за удължаване на срока за приемане на оферти | .pdf

14.12.2017 Протокол | .pdf

19.12.2017 Решение | .pdf

20.12.2017 Договор | .pdf