Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи

14.11.2017 Заповед | .pdf

14.11.2017 Обява | .pdf

14.11.2017 Информация за публикувана обява | .pdf

14.11.2017 Документация | .pdf

14.11.2017 Образци на документи | .docx

28.11.2017 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти | .pdf

14.12.2017 Протокол | .pdf

19.12.2017 Решение | .pdf

17.01.2018 Договор | .pdf