Периодична покупка на бензин А-95 Н, бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА

25.10.2017 Заповед | .pdf

25.10.2017 Обява | .pdf

25.10.2017 Документация | .pdf  | .docx

25.10.2017 Образци на документи | .docx

07.11.2017 Удължаване на срока за подаване на документи | .pdf

14.11.2017 Протокол | .pdf

14.11.2017 Заповед | .pdf

21.11.2017 Договор | .pdf

19.11.2018 Допълнително споразумение | .pdf