Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус за нуждите на БТА

Заповед | .pdf

Обява | .pdf

Документация  | .pdf  | .docx

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти | .pdf

Протокол | .pdf

Договор | .pdf