Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

ОБЯВА: | .DOC

ДОКУМЕНТАЦИЯ | .DOC

РАЗЯСНЕНИЕ | .PDF

ПРОТОКОЛ | .PDF

ДОГОВОР | .PDF