Със завършен ваксинационен цикъл са 50,94 на сто от педагогическите специалисти в Силистренско

SK 12:24:01 09-02-2022
LM1220SK.024
Силистра - COVID - 19 - училища

Със завършен ваксинационен цикъл са 50,94 на сто от педагогическите специалисти в Силистренско


Силистра, 9 февруари (Пеню Николов, Александър Леви, БТА)
Със завършен ваксинационен цикъл са 50,94 на сто от педагогическите специалисти в Силистренско, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Силистра.
Общо със служителите с незавършен цикъл са обхванати 52,78 на сто от работещите.
Увеличава се броят на преболедувалите учители - до една година назад са преболедували 223 педагогически специалисти - с 43 повече от данните до 19 януари. При непедагогическия персонал са ваксинирани са 47,33 на сто общо с пълен и с незавършен ваксинационен цикъл. Преболедували са 51 служители.
Ваксинираните ученици са 387 с пълен и непълен цикъл и се равняват на 4,14 на сто от общия брой ученици в дневна форма. Преболедувалите ученици до една година назад са 547 (5, 85 на сто). Разликата с данните, подавани за 19 януари, е 189 ученици. От 44 училища 25 са с над 69 на сто общо ваксинирани и преболедували учители.
В интервала между 50 и 69 на сто ваксинирани и преболедували учители са 16 училища.
В три училища ваксинираните и преболедували педагогически специалисти са между 37 и 38,5 на сто. Данните показват ясна зависимост, че където ваксинираните са по-малък процент, болните са повече, се посочва в съобщението.
На 7 февруари са възстановили присъствени занятия всички класове във всички училища в областта. Тестване на учениците и на персонала се прилага и в седемте общини. Тествани са общо 8091 ученици. Регистрирани са 4 положителни тестове за ученици и 5 теста - за персонала.

/ЛМ/