Заболеваемостта от COVID-19 в страната на двуседмична база е 1560 на сто хиляди души население

SK 10:15:01 09-02-2022
LM1011SK.008
заболеваемост - страната - COVID-19 - 14 дни

Заболеваемостта от COVID-19 в страната на двуседмична база е 1560 на сто хиляди души население


София, 9 февруари (Десислава Пеева, БТА)
Заболеваемостта от COVID-19 в страната на двуседмична база е 1560 на сто хиляди души население. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести.
По данни на картата за епидемичната обстановка, разделена на пет региона и указваща заетостта на леглата за интензивно лечение в болниците, всички региони се намират в етап три, като се очаква нивото на заетост да остане непроменено и след пет дни. Най-високата степен на заетост е етап четири.

/ЛМ/