Приемът или консумацията на дезинфектант с хлорен диоксид с лечебна цел крие сериозен риск за човешкото здраве, предупреждават от здравното министерство

SK 18:06:01 07-02-2022
RI1759SK.022
МЗ - дезинфектант - хлорен диоксид

Приемът или консумацията на дезинфектант с хлорен диоксид
с лечебна цел крие сериозен риск за човешкото здраве,
предупреждават от здравното министерство


София, 7 февруари /Николай Танев, БТА/
Министерството на здравеопазването /МЗ/ сезира органите на МВР във връзка с получена в МЗ информация за употреба на "дезинфектант с хлорен диоксид" като средство за унищожаване на "всички вируси и патогени" и "с цел лечение на различни по характер заболявания", в т.ч. и COVID-19. Това съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. От там предупреждават, че приемът или консумацията на дезинфектант с хлорен диоксид с лечебна цел крие сериозен риск от увреждане на човешкото здраве.
Дезинфектантите (биоциди) обхващат различни класове продукти за специфична употреба, напр. за дезинфекция на ръце, повърхности, питейна вода, вода в плувни басейни и т.н. Дезинфектантите не са лекарствени продукти, не са предназначени за лечение и не лекуват. Те не се използват за вътрешна употреба, предупреждават здравните власти.
Всички биоциди подлежат на разрешителен режим и се пускат на пазара, когато за тях има издадено разрешение по ред, определен в националното и европейско законодателство в тази област. Преди да се пуснат на пазара те подлежат на задължителна токсикологична и екотоксикологична оценка. Разрешенията се издават за конкретна област на приложение, за която предварително е извършена оценка на риска.
Информация за разрешените области на приложение за всеки биоцид е публикувана в регистъра на разрешените биоцидни продукти на сайта на МЗ, на следния електронен адрес: https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/.
Задължително условие, с цел защита на човешкото здраве, е придружаващата всеки биоцид информация (етикет, брошури, листовки, рекламни материали и др., в т.ч. придружаващата информация към биоцидите, предлагани за продажба от разстояние) и описанието за употребата му да съответстват на условията в издаденото разрешение. Противното е предпоставка за сериозно увреждане на човешкото здраве поради неправилна употреба, информират от МЗ.
/РИ/