Европейският парламент отхвърли с голямо мнозинство искането за снемане на имунитета на Елена Йончева

OT 16:07:31 15-02-2022
NS1604OT.038
Петър Витанов - офис

Европейският парламент отхвърли с голямо
мнозинство искането за снемане на
имунитета на Елена Йончева


С голямо мнозинство от 418 на 264 гласа, Европейският парламент отхвърли искането за снемане на имунитета на Елена Йончева по време на пленарното гласуване на 14 февруари.
Делегацията на българските социалисти в ЕП приветства решението на парламента и категоричната подкрепа, изразена към Елена Йончева. Елена не само е наш колега и съмишленик, но с действията си разобличи бившата власт в България и направи възможна промяната. Тя не се уплаши да говори за политическите си опоненти в момент, в който други политици търсеха съглашателство с тях.
Гласуването беше важен знак, че Европейският парламент не толерира опитите за политическа и медийна репресия. Това става ясно и от мотивите, с които парламентът отхвърли искането на българската прокуратура за свалянето на имунитета на Елена Йончева.
Европейският парламент приема, че целта на искането от българската прокуратура е да се възпрепятства политическата дейност на Елена Йончева, която е член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и нееднократно е критикувала правораздавателните органи в страната. Цитира се и аудиозапис, за който се смята, че е с гласа на бившия министър-председател Бойко Борисов, и в който се отправят закани за разправа с политически и икономически опоненти, сред които е и Йончева.
Европейският парламент отчита, че Елена Йончева е била жертва на "fumus persecutionis" (конкретни елементи, които указват намерение чрез съдебното производство да се навреди на нейната политическа дейност и по-конкретно на дейността й като член на Европейския парламент).
Подчертава се също така, че Елена Йончева като член на комисията LIBE, редовно се изказва срещу политическата корупция в своята страна, като се има предвид по-конкретно, че тя беше част от парламентарната делегация, която посети България на 23 и 24 септември 2021 г. като част от мониторинга на положението с принципите на правовата държава в България.
В мотивите се посочва още, че българският евродепутат е осъдил липсата на разследване на корупцията по високите етажи на властта в своята страна като разследващ журналист, а след това и като член на националния парламент, и продължава да я осъжда като член на Европейския парламент.
Цитира се и изявление на Съюза на българските журналисти от януари 2019 г. година, според което наказателното преследване срещу Елена Йончева е свързано с нейните разследвания и е опит да се атакува свободата на изразяване на мнение на политически опонент.
Като мотив за решението на Европейския парламент е взет предвид и фактът, че досъдебното производство беше започнато срещу нея едва на 31 август 2018 г., т.е. в момент, когато нейната политическа ангажираност беше добре известна, докато твърдяното нарушение срещу нея е започнало през 2010 г., както и че подобно забавяне на действията не е обосновано по убедителен начин. ЕП мотивира решението си и с факта, че съдебното производство беше започнато след сигнал от двама депутати, които са политически опоненти на Елена Йончева.
Взимат се предвид и документите, предоставени на Европейския съд по правата на човека, които разкриват, че телефонен разговор относно политическото преследване на Елена Йончева е бил публикуван на 12 юни 2020 г. от няколко български електронни медии, и като има предвид, че експертен доклад, приложен към преписката, стига до извода, че един от гласовете е този на българския министър-председател.


/НС/