Мария Габриел: Рекорден брой безплатни 70 000 карти за пътуване по DiscoverEU за младежите през 2022 г.

OT 14:59:31 15-02-2022
NS1456OT.031
Европейска комисия - прессъобщение

Мария Габриел: Рекорден брой безплатни
70 000 карти за пътуване по DiscoverEU
за младежите през 2022 г.


Днес, в Страсбург, на обща пресконференция с председателя на Комисията по
образование и култура в Европейския парламент Sabine Verheyen, българският
еврокомисар Мария Габриел сподели новостите по програма DiscoverEU за 2022г.
DiscoverEU предоставя възможност на младежите от държавите членки на
Европейския съюз да пътуват безплатно в Европа, да изследват нейното
разнообразие, да изучават европейското културно наследство и история, и да се
свържат с хора от целия континент.
"Имаме добра новина за 18-годишните в Европа. До този момент от съществуването
на програмата са кандидатствали 600 000 младежи и са получили карти за пътуване
130 000. През 2022г. увеличаваме броя на безплатните карти за пътуване и ще
дадем възможност на 70 000 младежи да придобият опит, умения и достъп до нови
култури", заяви Мария Габриел.
Комисар Габриел уточни, че са предвидени две покани за представяне на
кандидатури - едната през април, а другата - през октомври, като при всеки кръг
на кандидатстване ще се предоставят по 35000 билета. Новост е присъединяването
на шест нови държави към DiscoverEU. Това са Исландия, Норвегия, Лихтенщайн,
Сърбия, Северна Македония и Турция. Младежите от тези държави ще могат да
представят кандидатури през април, а младите хора, получили карти за пътуване,
ще могат да пътуват и до тези държави.
Освен това младежите получили билет за пътуване ще имат право и на карта за
отстъпки в местата за настаняване, за културни дейности, публичен транспорт. С
цел споделяне на опит между участниците в инициативата, през март стартира
платформа "Срещи" на Европейския младежки портал, които ще бъдат
организирани от националните агенции по програма "Еразъм +".
"Пътуването е ценен опит, който помага на младите хора да развият важни
житейски умения. Новата програма е за всички, включително за младежите в
селските и отдалечените райони, и за тези с по-малко възможности. Пожелавам на
всички участници успех. И нека, благодарение на тях и след години, да говорим за
"поколението DiscoverEU" като общност на ценности, уважение към културата в
Европа, и стремеж за отвореност към нови приятелства и обогатяващ опит",
заключи Мария Габриел.


/НС/