Изявление на МВнР на Беларус във връзка с незаконното решение на Правителството на Литва

OT 18:30:01 14-02-2022
ES1826OT.010
Беларус - Литва - калиеви торове

Изявление на МВнР на Беларус във връзка
с незаконното решение
на Правителството на Литва


Уважаеми представителите на медии!

Изпращаме за възможно използване bзявление на МВнР на Беларус във връзка с незаконното решение на Правителството на Литва за спирането на транзита на беларуските калиеви торове.ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Поздрави,

Посолството на Беларус
Изявление на МВнР на Беларус във връзка с незаконното решение
на Правителството на Литва за спирането на транзита
на беларуските калиеви торове

2 февруари 2022 г.

Незаконното решение на Правителството на Литовската Република за спирането на транзита на беларуски калиеви торове по много груб начин нарушават закона, преките двустранни и многостранни задължения на литовската страна.
Сред тях са и Споразумението от 3 април 2000 г. за условията на товарния транзит на Република Беларус с използването на пристанища и друга транспортна инфраструктура на Литовската Република, Конвенцията на ООН по морско право, която е ратифицирана от ЕС, Минск и Вилнюс. Дадените документи юридически задължават Литва да предостави на Беларус транзит като страна без излаз на море.
Управлението по контрол за чуждестранни активи на Министерството на финансите на США (OFAC) официално информира литовската страна, че американските санкции по отношение на "Беларускалий" не са задължителни за държавното предприятие "Литовски железопътни линии". Съответно, решението на все още действащото Правителство на Литва е тяхна инициатива.
В този контекст, тази стъпка е елемент на хибридна агресия по отношение на Беларус, насочена към пряка икономическа вреда за благосъстоянието на беларуския народ.
Ръководейки се от принципите на добросъседство и като не иска да причини вреда на многострадалния литовски народ, Република Беларус се въздържа от резки ответни реплики във връзка с последователните враждебни действия на безразсъдното литовско ръководство. Беларуската страна неведнъж предлага консултации за правно уреждане на въпроса. На 18 и 28 януари 2022 г. съответните предложения бяха изпратени от ръководството на Министерството на транспорта и комуникациите на Беларус до литовската страна. Също така, ние предложихме диалог по дадения въпрос на ниво глави на правителствата.
Вилнюс се отказа, като преследва целта си, за сметка на своите данъкоплатци, да нанесе на беларусите максимална вреда. В рамките на съвременните правила по международна търговия - това е първобитно. С тези стъпки Правителството на Литва още веднъж пред цял свят се заяви като нецивилизован и ненадежден търговски партньор, в добавка към редица други свои постъпки.
Република Беларус не може да игнорира такава хибридна атака и е принудена, както се предупреди по-рано, за ответни мерки.
Взехме решение да забраним транзитното превозване през нашата територия, което идва от Литва по железопътен транспорт, на нефтопродукти, химически и минерални торове, натоварени от гари на "Литовски железопътни линии". По територията на Република Беларус се превозват около 1,5-1,6 млн. тона такива товари на сума по-голяма от 1 млрд. щатски долара ежегодно.
Обръщаме внимание, че с цел спазването на международното право, Република Беларус информира всички заинтересувани за 4 дни до встъпването на решението в сила. Даденото конвенционно решение по инициатива на беларуската страна ще бъде обявено от Дирекцията на Съвета по железопътен транспорт на държавите-участници в СНГ и ще влезе в сила на 7 февруари 2022 г.
Преките загуби на Клайпедското пристанище, "Литовски железопътни линии" и други участници по литовската верига за доставки още дълго ще се изчисляват, но още сега е ясно, че ще наброяват стотици милиони евро. Многомилионните загуби се очакват по съдебни дела, които вече са заведени на Литва и наказания. Беларус си запазва правото за последващи действия с икономически характер, в това число съвместно със своите партньори, в резултат на което, транзитната инфраструктура на Литва ще отиде на вятъра.
Искрено съжаляваме, че сериозните разходи ще понесе многохилядния колектив на "Литовските железопътни линии", бизнес представителите, обикновените литовци. Историята показва, че Беларус винаги е била и ще бъде на ваша страна и политици-марионетки няма да успеят да разкъсат нашите културни, исторически и делови връзки. В дадената ситуация можете да разчитате на нашето разбиране, като всички оплаквания трябва да адресирате до политическия елит, който сега държи властта в Литва.
Беларуската страна остава отворена за диалог и винаги е готова да изслуша предложения от Вилнюс за решаване на всички въпроси в правната област, преди всичко заради обикновените беларуси и литовци.
От своя страна от Правителството на Беларус са изработени всички необходими логистични решения за преориентация на своите товарни потоци, не само на торове, за морските пристанища на страните, изпълняващи своите задължения, които са надеждни и сигурни партньори на нашата страна.
/ЕС/