Облекчаване на обслужването на клиентии поддръжката чрез Enterprise Search

Облекчаване на обслужването на клиентии поддръжката чрез Enterprise Search

OT 11:26:31 01-02-2022
GI1122OT.001
платена - Enterprise Search - актуални проучвания

Облекчаване на обслужването на клиенти и поддръжката чрез Enterprise Search


Изкуственият интелект и автоматизaцията на бизнес процесите помагат на организациите по пътя към успеха.

(София, 31.01.2021 г.) Когато става въпрос за задържането на клиенти, отличното обслужване играе решаваща роля. Aктуални проучвания от САЩ сочат, че оборотът на компанията може да се увеличи с до 95%, ако лоялността на клиентите се подобри с 5%. Много компании обаче са в неведение как да постигнат тази цел", обяснява Кристоф Вендл, главен изпълнителен директор на виенската ИТ компания Iphos IT Solutions и разработчик на иновативния софтуер за корпоративно търсене searchIT. "Два особено важни аспекта в това отношение са автоматизацията и оптимизираното управление на знанията. Особено във времена като сегашните, когато мерките за овладяване на пандемията от корона вируса принудиха много компании да правят икономии и в сектора на човешките ресурси, автоматизацията на процесите и оптимизираното управление на знанията могат да бъдат от полза в областта на обслужването и поддръжката на клиентите."

Имплементация на корпоративни търсачки с цел оптимизирано обслужване на клиенти

Корпоративните търсачки функционират по същия нaчин като търсачките в интернет. Потребителят въвежда термин и търсачката претърсва всички данни от всички свързани корпоративни източници - от файловете на различни файлови сървъри до имейли, облачни сървъри, уеб приложения и др. Търсенето в съдържанието на файлове или бази данни се превръща в детска игра. Резултатите от търсенето могат да се филтрират по различни критерии. Потребителите могат да намират бързо и точно документите, които са от значение за тях.
За оптималната поддръжка на клиенти компаниите трябва да се съсредоточат върху уебсайта, портала за клиенти, както и да направят достъпа на отдела по поддръжка до релевантна информация бърз и лесен. Доброто Enterprise Search решение може да подпомогне компаниите във всички тези аспекти.

Бърза и подробна функция за търсене в уебсайт

Подробната функция за търсене в уебсайта относно общи въпроси, свързани с продукти и услуги, както и допълнителни документи, с възможност за филтриране на резултатите от търсенето по различни параметри, обикновено е първото място, към което се обръщат клиентите днес.
"Все още има уебсайтове, които или изобщо не разполагат с функция за търсене, или тя е толкова добре скрита, че ви е необходима функция за търсене, за да откриете полето за търсене на уебсайта", обяснява Вендъл. "С помощта на корпоративна търсачка функцията за търсене на уебсайта може да бъде особено удобна за потребителите. Така не само бази данни, но и документи, като например PDF файлове, могат да бъдат претърсвани и да се предоставят изчерпателни резултати. Текстови откъси, опции за сортиране и филтриране - днес, благодарение на алгоритмите с изкуствен интелект, всичко това вече е възможно и лесно достъпно."

Най-добрата функция за търсене за регистрирани потребители

Регистрираните клиенти или членове на дадена организация често имат достъп до повече съдържание. Това съдържание трябва да се поддържа актуално, но и да се разпределя между правилните групи потребители. И в този случай имплементацията на корпоративна търсачка би имала множество ползи. От една страна интеграцията на широк спектър от източници на данни, включително външни продуктови бази данни, осигурява бърз достъп до нужната информация. От друга - автоматичните известия за ново или актуализирано съдържание и системата за оторизация, която позволява на клиентите и абонатите да намират само това, което е предвидено в споразумението за ниво на обслужване, помагат за освобождаване на служителите от рутинни задачи, като същевременно осигуряват най-добрата поддръжка.

Оптимизирана функция за търсене за отдела по поддръжка

Helpdesk персоналът също печели от имплеметацията на бърза и интуитивна вътрешна търсачка. Бързото и изчерпателно търсене на релеванта информация помага да се предложи на клиентите подходящата поддръжка още по телефона. Новите подходи за решаване на клиентски проблеми се предават на всички служители по поддръжка почти в реално време. И тук известията за актуализации и нови документи, срещи или задачи могат да бъдат настроени бързо и лесно. Автоматизираното групиране на документите според съответните теми позволява на персонала по поддръжка да намери и експортира цялата информация, свързана с дадена заявка, възможно най-бързо.
"В днешно време клиентите очакват бърза и цялостна поддръжка. Много от тях първо търсят сами на съответния уебсайт или в портала за клиенти на компанията. Ако там не намерят нищо, което да се отнася до техния проблем, очакват от Helpdesk служителите бързо да им предоставят подходящо решение. Решенията за корпоративно търсене, като например разработената от нас вътрешна корпоративна търсачка searchIT, подпомагат поддръжката на всички нива", заключава Вендл. "Клиентите са доволни от бързата помощ, а персоналът по подрръжка си спестява време и нерви. Според нашия опит едно оптимизирано AI-решение за търсене с автоматизация на бизнес процесите се отплаща на компаниите още от първия момент - чрез повишаване на ефективността дори при по-малък брой служители и по този начин, разбира се, и чрез намаляване на разходите."

Повече информация за searchIT:
https://www.searchit-enterprise-search.com/bg/

За searchIT:
Международната компания Iphos IT Solutions дефинира темата "Корпоративна търсачка" за бизнеса по нов и иновативен начин. С пускането на searchIT компанията се позиционира като устойчив иноватор в бранша. Инж. Кристоф Вендл, заедно с Любомир Иванов, е главен изпълнителен директор (CEO) на компанията, основана през 1998 г. Iphos IT Solutions отговаря на актуалните предизвикателства на засилващата се дигитална конкурентна среда с ефективни и иновативни технологични решения.


/ГИ/