Мария Габриел: Инвестиции и координирани действия за ефективно сътрудничество във висшето образование

OT 19:09:31 25-01-2022
DI1906OT.003
ЕС - България - образование

Мария Габриел: Инвестиции и координирани действия
за ефективно сътрудничество
във висшето образование


София, 25 януари 2022 г.
"Европейската стратегия за университетите е стъпка напред в изграждането на
европейското образователно пространство и европейското научноизследователско
пространство. Двете пространства са неразривно свързани, но и изправени пред
предизвикателства. Важно е държавите-членки да създадат подходящи условия за
инвестиции и координирани действия между образованието, научните изследвания, иновациите и бизнеса". Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриването на Съвета по конкурентоспособност на министрите на висшето образование и науката в рамките на Френското председателство.
Бъдещето на висшите учебни заведения и взаимодействията между висшето
образование и научните изследвания и иновациите, включително в областта на
отворената наука, бяха темите на дискусиите. Българският еврокомисар очерта
конкретни действия в отговор на основните предизвикателства пред висшето
образование.
На първо място, комисар Габриел обърна внимание върху представената от нея
преди броени дни Препоръка на Съвета относно изграждането на мостове за
ефективно европейско сътрудничество във висшето образование. Тя цели
улесняване прилагането на съвместни транснационални образователни програми,
обединяване на капацитет и ресурси и съвместни образователни степени.
По отношение на връзките между висшето образование, научните изследвания и
иновациите, Мария Габриел даде пример с Пакта на Европейското
научноизследователско пространство. Той включва мерки за насърчаване на
научноизследователската кариера, стимулиране на инвестициите в наука и
иновации и засилване на сътрудничеството между университетите, бизнеса и
другите участници в иновационните екосистеми.
Накрая, комисар Габриел подчерта ролята на европейските университети като
ключова за реализирането на амбициите за европейска диплома и юридически
статут на алиансите. "Европейските университетски алианси са успешен пример за
транснационално и интердисциплинарно сътрудничество, за високи постижения и
споделени ценности. Мобилизирането на мащабни инвестиции, на европейско и
национално равнище, ще допринесе значително за превръщането им в
европейските университети на бъдещето", коментира още Мария Габриел.

Отдел "Преса и медии"
Представителство на ЕК в България/ДБИ/