Generali е наградена за ангажимента си за постигане на целите за устойчиво развитие

OT 16:37:31 24-01-2022
GI1633OT.002
платена - Generali - награда

Generali е наградена за ангажимента си за постигане на целите за устойчиво развитие


24 януари 2022 г.
Милано - Generali е наградена за усилията си за постигане на целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. Голямата награда за устойчив растеж, беше връчена от Assosef (Европейска асоциация за устойчивост и финансови услуги) на годишно събитие, което припознава приноса на банките, застрахователите и финансовите институции за постигане на целите за устойчиво развитие.
Наградата отличава компаниите за финансови услуги, които насърчават иновативни продукти и услуги и устойчиво поведение и потребление за семейства и малки и средни предприятия (МСП) - подкрепяйки обществото по пътя към по-добър стандарт на живот и благополучие, в съответствие със социалния, екологичния и икономическия контекст.
След оценка на дейностите и целите, описани подробно в нефинансовото отчитане на всички банки, застрахователи и финансови институции, от които се изисква да докладват на Consob, италианския пазарен регулатор, научният комитет на Assosef награди Generali за своя "интегриран подход към финансова и нефинансова информация" и тъй като "е идентифицирала съществени мегатенденции, върху които да се съсредоточат стратегическите инициативи на Групата, с цел ангажиране на всички бизнес звена и корпоративни функции, с особено внимание към изменението на климата, застаряването на населението, пандемии и екстремни събития." Освен това те подчертаха "ангажимента на Група Generali за насърчаване на целите за подобряване на отношенията с клиентите на дребно, от една страна със значително увеличение на премиите от екологични продукти, а от друга, чрез разработването на дигитални инструменти."
Lucia Silva, Group Head of Sustainability and Social Responsibility, каза: "Тази награда е допълнително потвърждение на пътя, поет от Група Generali през последните години, за интегриране на устойчивостта във всички бизнес дейности. Искаме да продължим да бъдем отговорни - като застраховател, инвеститор и работодател - и да бъдем повече от всякога Партньор за цял живот на нашите клиенти в предизвикателен и постоянно развиващ се контекст. Устойчивостта е първоизточникът на нашия нов стратегически план "Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа", тъй като Generali се стреми да създаде споделена стойност за всички заинтересовани страни през следващите години."


За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП
Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.
Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г. С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона. През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина.
"Дженерали Застраховане" АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" щ 68, ЕИК 030269049 и притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност - Решение щ1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. "Дженерали Застраховане" АД е част от Група Дженерали, вписана под щ26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

/ГИ/