Новото улично осветление в район "Младост" във Варна намалява разходите до 80 на сто

OT 13:39:31 20-01-2022
RI1333OT.005
Варна - улично осветление - проект

Новото улично осветление в район "Младост"
във Варна намалява разходите
до 80 на сто


Варна, 20 януари /БТА/
Новото осветление в район "Младост" във Варна намалява разходите за електроенергия до 80 на сто. Това обяви инж. Станчо Станев, гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" в дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна, по време на пресконференция по повод завършването на проекта "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район "Младост", кв. 16, "Възраждане" III м.р. и "Възраждане" IV м.р. на Община Варна". Това съобщиха от пресцентъра на Община Варна.
За по-малко от година успешно са изпълнени всички дейности по проекта, подменено е старото осветление с ново енергийно ефективно, въведена е интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление и е изградена автономна фотоволтаична система за захранване, обясни Христо Иванов, зам.-кмет на Община Варна.
В резултат - освен намалените разходи за електроенергия, е постигнато и редуциране на въглероден диоксид. В момента двата микрорайона вече имат много по-добър външен вид от една страна, а на базата на осветеността на всички паркоместа и улици е създадена по-комфортна среда за гражданите, допълни Христо Иванов. Проектът е реализиран в резултат от желанието на Община Варна да работи за намаляване на парниковите емисии и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия.
При изпълнението на проекта на територията на район "Младост" са подменени 1100 броя натриеви лампи с високо налягане от 70 и 150 W с нови LED осветители, които са с мощност 16 и 32 W. Поставени са и нови поцинковани стълбове, изградена е и фотоволтаична централа върху покрива на Детска градина "Изворче", която се намира в "Младост", с мощност 8,19 kW, каза Станчо Станев. Произведената енергия от централата постъпва към електромер, който захранва новото улично осветление.
"Като компания ни беше много интересно да видим как общините изпълняват такива проекти. Считаме, че във Варна той бе много успешен, резултатите говорят сами за себе си. Тази инвестиция е много важна, предвид зелената сделка на Европейския съюз и борбата с климатичните изменения. Реализацията на проекта стана много бързо и ние считаме, че това ще даде незабавен ефект на икономиката, не само заради повишената качествена осветеност, но и заради икономиите. Доволни сме от реализацията и сме заинтересовани от бъдещо сътрудничество с Варна", заяви Франк Де Вит, представител на норвежката фирма-партньор по проекта Veilskompetanse AS.
"Имаме разработен проект и на базата на него Община Варна ще продължи действията по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на общината. За целта подготвяме кандидатстване по Фонда за енергийна ефективност", заяви Христо Иванов. /НТ/
/РИ/