В националния пресклуб на БТА

OT 14:22:31 18-01-2022
IS1419OT.029
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 19 януари, сряда, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Координационния съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството
на тема:
Промяната в архитектурно-строителния сектор. Позицията на бранша относно политиките в отрасъла, договорени в коалиционното споразумение. Приоритетите в сектора от гледна точка на професионалните организации

Координационният съвет настоява новото правителство да работи в сътрудничество с бранша за постигането на 7 приоритета:
1. Интегриране и оптимизиране на ключовите нормативни документи в сектора.
2. Намаляване на административната тежест и сложните процедури. Публичната администрация да не се ангажира с необосновани функции.
3. Ограничаване на корупционната среда и предпоставките за корупция.
4. Подобряване на ефективността и сроковете на планиране в сектора.
5. Гарантиране на експертен подход, публичност и прозрачност.
6. Въвеждане на единна информационна система, архив и дигитализация.
7. Стимулиране на инвестиционната активност в синхрон с добрите европейски практики.
По време на събитието ще бъдат предложени конкретни политики и мерки за оптимизиране и усъвършенстване на строително-инвестиционния процес.

В Координационния съвет /създаден през 2020 г./ участват Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). В момента Координационният съвет е под ротационното председателство на Камарата на архитектите в България.

Участници: арх. Владимир Милков - председател на КАБ; проф. арх. Борислав Борисов - зам.-председател на КАБ и ротационен председател на Координационния съвет; инж. Георги Шопов - председател на НАСП; инж. Атанас Ангелов - председател на БААИК; арх. Георги Савов - зам.-председател на БААИК;
инж. Марин Гергов - председател на КИИП; инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП; инж. Златан Златанов- председател на КИГ; Илиян Терзиев- председател на УС на КСБ, и Савин Ковачев - директор на дирекция "Правна" в КСБ.

/ИС/