В националния пресклуб на БТА

OT 12:44:31 17-01-2022
RM1241OT.033
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 18 януари, вторник, от 10.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Клуб "Икономика 2000"
за представяне на проект
"Последваща оценка на изпълнението на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г."
/проект BG05SFOP001-3.003-0119/
Целта на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната стратегия и пътната карта за изпълнението й.
Резултати от доклада за мониторинг на Стратегията.

Участници: проф. д-р Спартак Керемидчиев - ръководител на проекта, доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Екатерина Салкова и д-р Цвета Попова - членове на екипа на проекта.


Проявите в Националния пресклуб БТА се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.
Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА - www.bta.bg/bg/pressclub

/РУМ/