Инвестиционният пазар в България достигна обичайния си обем в края на 2021 г., сочи проучване

Инвестиционният пазар в България достигна обичайния си обем в края на 2021 г., сочи проучване

IF 13:17:31 16-02-2022
ZM1313IF.008
недвижими имоти - анализ - тенденции

Инвестиционният пазар в България достигна
обичайния си обем в края на 2021 г.,
сочи проучване


София, 16 февруари (Екатерина Тотева, БТА)
В най-новия доклад на "Колиърс" (Colliers) за инвестиционния пазар в България се вижда, че обемът на сключените инвестиционни сделки през втората половина на 2021 г. е 221 млн. евро, като по този начин се компенсира по-ниската активност през първата половина на годината. Така инвестиционният пазар регистрира годишна стойност от 240 млн. евро, посочват от компанията.
Разпределението по сектори е както следва: 35 на сто от годишния инвестиционен обем се дължи на сделки с офис площи, следвани от такива с парцели за строеж (24 на сто), индустриални площи (19 на сто), търговски площи (10 на сто), хотели (9 на сто) и др. Делът на международните купувачи е доминиращ както за втората половина на годината, така и за цялата 2021-а. Това са предимно компании от Централна и Западна Европа.
Нивата на възвръщаемост през второто полугодие на 2021 г. при офис площите се свиват до 7,75 на сто, при търговските и индустриални площи остават стабилни - съответно 7,75 на сто и 8,5 на сто.
Наличието на капитал за придобивания на недвижими имоти в контекста на повишаващи се инфлация, разноски за поддържане на депозитни наличности и строителни разходи прави трудно да се репликират вече съществуващи имоти при сходна разходна структура, посочват от компанията. Съчетано със стабилните фундаменти и доброто представяне на наемния пазар у нас, доста вероятно е да станем свидетели на ръст в инвестиционните обеми и по-висока ликвидност на пазара през 2022 година. Поради повишените цени и по-консервативните изисквания на банките, може да очакваме намаляване на новозапочнатите проекти в строеж през 2022 г.
Въпреки растящите трансакционни обеми, инвеститорите ще останат съсредоточени върху качеството в офис сектора, с по-голям фокус върху ESG политиките (за отговорно екологично, социално и корпоративно управление), смятат от компанията. Собствениците на имоти ще бъдат принудени да реновират наличностите си от площи, за да постигнат по-зелени стандарти, или да преустройват сградите си, за да отговорят на изискванията на ползвателите.
В краткосрочен план се прогнозира нивата на доходност в офис площите да се свият още, докато при индустриалните и търговски площи не се очаква промяна. Понижаването на доходността в офисите е свързанo с по-високите изисквания за ESG, както и липсата на нови проекти в строеж, които са стартирани през последните 18 месеца.
/ЦМ/