Предложените промени в НПВУ, свързани с енергетиката, са неаргументирани и погрешни, смятат експерти

Предложените промени в НПВУ, свързани с енергетиката, са неаргументирани и погрешни, смятат експерти

IF 12:42:01 16-02-2022
ZM1238IF.007
НПВУ - енергетика - проекти - становище

Предложените промени в НПВУ, свързани с енергетиката,
са неаргументирани и погрешни,
смятат експерти


София, 16 февруари (Христо Воденов, БТА)
За оформянето на окончателна национална позиция по Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е необходимо на широка обществена дискусия да се обсъдят по-широк кръг реалистични алтернативи за енергийно развитие и да се даде възможност на повече зрели проектни инициативи да се конкурират, пише в позиция на България енергиен и минен форум, (БЕМФ) изпратена днес в БТА.
Предложените промени в НПВУ са неаргументирани и погрешни, пише в позицията. Необходимо е изпълнение на един нов детайлен план за анализ на съответствията и последствията от една нова редакция на Плана, като акцентите в действията паралелно с неговата реализация трябва да са:
- Анализи на работата на всяко дружество в комплекса "Марица изток" до 2030 година и мерки за оптимизиране на работата им;
- Приоритетно разработване и приемане на Териториален план за справедлив преход на минните региони;
- Стартиране на процес на нотификация и съгласувателни действия с ЕК по утвърждаване на механизъм за капацитет в периода до 2026 година;
- Подготовка и приемане на промените в Закона за енергетиката за институционализиране на държавното предприятие "Минни конверсии".
От Плана отпадат проектите за изграждане на газова инфраструктура и строителство на парогазови заместващи мощности в ТЕЦ "Марица изток 2" по геополитически причини (несигурност в доставките на газ) и по икономически причини (висока текуща цена на газа). На тяхно място е предложена нова идея - изграждане на "батерийни масиви" - комплекси от индустриални електрически батерии, които са разположени до подстанциите на ЕСО и ще имат общ капацитет 6000 мегаватчаса (МВтч). Концепцията за организация на мащабно производство на батерии у нас, и то именно в комплекса "Марица изток", е добра идея, но крие сериозни рискове: На първо място трябва да се обсъди как и кога ще бъде привлечен стратегическият инвеститор за изграждане на производствената линия. На второ място, следва да предупредим, че ако такъв договор не се сключи, възниква въпроса какво става с проекта за "батерийни масиви"- ще бъде прекратен или ще се наложи да внесем огромни количества чужди доставки, пише в позицията, която е приета от Управителния съвет на БЕМФ на 11 февруари.
/ЦМ/