БВП на България нараства с 4,5 на сто на годишна база през четвъртото тримесечие на 2021 г.

БВП на България нараства с 4,5 на сто на годишна база през четвъртото тримесечие на 2021 г.

IF 11:27:31 16-02-2022
ZM1123IF.006
статистика - БВП

БВП на България нараства
с 4,5 на сто на годишна база
през четвъртото тримесечие на 2021 г.


София, 16 февруари (Екатерина Тотева, БТА)
През четвъртото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4,5 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1 на сто спрямо третото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни, съобщи Националният статистически институт (НСИ).
Експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 г. сочат, че БВП в номинално изражение достига 38 513,5 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 33 476,3 млн. лeвa.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81,7 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 31 476,7 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 8 283,1 млн. лв. и заема 21,5 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни брутната добавена стойност нараства с 1,2 на сто.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,3 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 4,2 на сто. Крайното потребление регистрира ръст от 7,9 на сто, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 12,5 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12,9 на сто, а вносът нараства с 11,2 на сто.
/ЦМ/