Съдът на ЕС отхвърли жалбите срещу обвързването на законността с европейския бюджет

Съдът на ЕС отхвърли жалбите срещу обвързването на законността с европейския бюджет

IF 11:10:02 16-02-2022
ZM1106IF.005
ЕС - съд - бюджет

Съдът на ЕС отхвърли жалбите
срещу обвързването на законността
с европейския бюджет


Брюксел/Люксембург, 16 февруари (Kор. на БТА Николай Желязков)
Съдът на ЕС съобщи, че отхвърля жалбите, подадени от Унгария и Полша, срещу обвързването на разходите от европейския бюджет със състоянието на законността.
Този механизъм е приет на подходящо правно основание и е съобразен с пределите на предоставените на ЕС правомощия, и с принципа на правна сигурност, се посочва в съдебното решение.
На 16 декември 2020 г. ЕС прие новите правила, които бяха оспорени от Варшава и Будапеща. Съдът днес отчита, че предвидената процедура (за спиране на бюджетните плащания - бел. кор.) може да бъде предприета, само ако има разумни основания да се приеме не само, че в страната от ЕС са допуснати нарушения на принципите на правовата държава, но и че тези нарушения накърняват или има значителна опасност да накърнят достатъчно пряко доброто финансово управление на общия бюджет или защитата на европейските финансови интереси.
Доброто управление на бюджета на ЕС и на финансовите интереси може да бъдат чувствително накърнени от нарушения на принципите на правовата държава. Тези нарушения може да доведат до липса на сигурност, че покритите от бюджета разходи отговарят на всички условия за финансиране, предвидени в европейското законодателство и изпълняват преследваните общи цели, когато ЕС финансира такива разходи, се посочва в решението. (НЖ)

/ДБИ/
/ЦМ/