Германските компании повече от всякога приемат цените на енергията и суровините за най-големия бизнес риск, сочи проучване

Германските компании повече от всякога приемат цените на енергията и суровините за най-големия бизнес риск, сочи проучване

IF 10:08:01 16-02-2022
ZM1004IF.002
Германия - фирми - анкета

Германските компании повече от всякога приемат цените
на енергията и суровините за най-големия бизнес риск,
сочи проучване


София, 16 февруари (Екатерина Тотева, БТА)
Германската икономика оценява както настоящата си ситуация, така и перспективите за 2022 г. като цяло по-негативно, отколкото преди началото на годината. Това е резултатът от общонационалната бизнес анкета на индустриално-търговските камари (IHK) в началото на 2022 г., която главният управител на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK) Мартин Ванслебен представи на 11 февруари. Анкетирани са близо 28 000 фирми от всички сектори и региони. Това съобщи Германо-българската индустриално-търговска камара в бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА.
"Икономиката затаява дъх. В компаниите все още преобладава предпазливо оптимистично настроение. Мнозина обаче не знаят как да процедират поради голямата несигурност", казва Ванслебен, обобщавайки обратната връзка от индустриално-търговските камари. "Виждаме странично движение или дори леко понижение на най-важните фактори след повишенията през изминалата година". Само малко под една четвърт от компаниите очакват по-добър бизнес през следващите 12 месеца. Положителното салдо на компаниите с по-високи очаквания и тези с по-лоши перспективи е намаляло наполовина от 10 на 5 спрямо есента на предходната година.

Цените на енергията и суровините са най-големият бизнес риск

Близо две трети от компаниите в момента класифицират цените на енергията и суровините като един от най-големите си бизнес рискове, в промишлеността делът им е дори 85 на сто. "Това е най-високата стойност, която сме определили досега, както за икономиката като цяло, така и за индустрията", подчертава Ванслебен. Във всички сектори девет от десет компании също отчитат по-високи изкупни цени в резултат на проблеми в предлагането, а повече от половината дори говорят за увеличение на цените "със значителна величина". Само 10 на сто от компаниите и съответно значително по-малко от есента на 2021 г. очакват проблемите с доставката да приключат до средата на годината. Останалите почти 90 на сто се готвят за по-дълъг период на застой или не смеят да правят прогноза.

DIHK-радарът локализира икономиката в зелената зона

Текущата бизнес ситуация и очакванията за следващите 12 месеца са предимно положителни за германските компании в началото на годината. В сравнение с есента на 2021 г., балансът на бизнес ситуацията е спаднал от 29 до текуща стойност от 18 и по този начин е под дългосрочната средна стойност от 22. По-малко компании от предишното проучване очакват по-добър бизнес до края на годината - само 24 на сто. В същото време 19 на сто се готвят за по-лош бизнес. В резултат на това общият баланс на по-добри/лоши оценки на бизнес перспективите за следващите 12 месеца е намалял наполовина от 10 на 5.

Ситуацията в секторите, силно засегнати от кризата с коронавируса, се влоша значително

В икономическите сектори, силно засегнати от кризата с коронавируса, положението на компаниите се влоши значително в края на годината. В сектор "Хотелиерство" 9 на сто от компаниите в момента се страхуват от неизбежна несъстоятелност, а в сектор "Култура и свободно време" (изкуство, развлечения, отдих) - цели 13 на сто. Това е силно увеличение в сравнение с есента на 2021 г.

Всяка пета компания планира да наеме повече персонал

Въпреки трудната среда и несигурното развитие на пандемията, повече компании искат да наемат допълнителен персонал, отколкото да съкращават работни места. Всяка пета компания (21 на сто) планира да увеличи заетостта, две трети очакват броят на служителите да остане същият, а 13 на сто - да намалее. Почти толкова компании сега отчитат недостиг на квалифициран персонал, както през есента на 2018 г. - най-високото ниво за всички времена.
/ЦМ/