Депутатите ще обсъдят днес процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на управител на БНБ

IF 09:32:32 16-02-2022
RI0925IF.010
парламент - начало

Депутатите ще обсъдят днес процедурни правила
за предлагане на кандидати и избор
на управител на БНБ


София, 16 февруари (Теодора Цанева, БТА)
Парламентът ще започне работа с обсъждане на първо четене на промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.
В програмата за тази седмица е второто четене на изменения в Закона за електронното управление и в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
Депутатите ще разгледат и процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка (БНБ) и за избор от Народното събрание. В дневния ред е и проекторешение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет и избор от парламента.
В програмата е също първото четене на законопроекти за промени в Закона за българското гражданство. След това депутатите ще обсъдят на второ четене изменения в Закона за водите и на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование.
В програмата е и ратификация на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина, и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19 и на Двустранно споразумение за дарение между България и Босна и Херцеговина.
В петък е предвиден парламентарен контрол от 9:00 часа./РИ/