Браншова организация в туризма призова държавните институции да работят за промяна на европейската рамка на работните визи

Браншова организация в туризма призова държавните институции да работят за промяна на европейската рамка на работните визи

IF 18:06:01 15-02-2022
SS1801IF.017
туризъм - комисия - визи - заетост

Браншова организация в туризма призова
държавните институции да работят за промяна
на европейската рамка на работните визи


София, 15 февруари (Екатерина Тотева, БТА)
Браншова организация в туризма призова държавните институции да работят за промяна на европейската рамка по темата за работните визи и да поискат подкрепа по този въпрос и от други държави от ЕС.
Нас ни вълнуват работните визи повече от туристическите, заяви Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) по време на заседанието на парламентарната комисия по туризъм, където представители на министерствата на външните работи и на вътрешните работи представиха мерки и спешни действия за облекчаване издаването на визи за чуждестранни туристи и удължаване на сроковете им за сезонните работници.
Димитров изтъкна, че отрасълът е подложен на риск за оцеляването си заради натрупалите се ефекти от няколкото кризи, като ситуацията става критична и заради "изтичането" на кадри към по-богатите икономики на държавите от ЕС. За България е несправедливо поради подписаните предприсъединителни споразумение и нормативни актове да бъде обречена да няма адекватен достъп до съответните пазари на труда към трети страни, заяви Димитров. По тази причина той призова законодателната и изпълнителната власти да предприемат всички действия за инициатива за промени в европейското законодателство по тази тема. Според Димитров социалното министерството трябва да е инициатор и генератор на захранване на пазара на труда с хора.
Той изтъкна също и необходимостта за улеснено наемане на работници от Украйна чрез така наречена зелена карта за хората с български корени.
Представителите на ресорните ведомства посочиха, че с въвеждането на четири евродирективи процесът на наемане на чуждестранни работници е облекчен като процедурата вече е на едно гише и се получава единно разрешение за пребиваване и работа, чиито срокове също са вече са удължени от една на три години, като за работниците с висока квалификация срокът е четири години. С приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците също има вече облекчения за наемането на чужденци с доказан български произход.
Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова каза, че от тази година Държавната агенция за българите в чужбина преминава към външно министерство и напомни, че един от елементите от предишната й дейност е бил свързан с издаването на удостоверение за български произход и допълни, че би могло нейната работа да се допълни и с аспекта на трудова заетост.
/СС/