Германо-Българската индустриално-търговска камара и фондация "Конрад Аденауер" представиха публикацията "Икономика и опазване на околната среда"

Германо-Българската индустриално-търговска камара и фондация "Конрад Аденауер" представиха публикацията "Икономика и опазване на околната среда"

IF 17:23:31 15-02-2022
ZM1719IF.012
ГБИТК - икономика - околна среда

Германо-Българската индустриално-търговска камара
и фондация "Конрад Аденауер" представиха
публикацията "Икономика и опазване на околната среда"


София, 15 февруари (Христо Воденов, БТА)
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и фондация "Конрад Аденауер" - България проведоха онлайн представяне на публикацията "Икономика и опазване на околната среда", съобщи ГБИТК. Публикацията е триезична (на немски, български и английски език) и е налична в дигитална и печатна форма.
Събитието откри Митко Василев, главен управител на ГБИТК, който посочи, че опазването на околната среда е централна тема за много държави по света. Здравословната околна среда и щадящото използване на ресурси са предпоставка за дългосрочно икономическо и социално развитие, каза още Василев. Той подчерта, че бъдещето на света е в кръговата икономика. Целта на публикацията да информира всички заинтересовани страни в Германия и България за текущото развитие на европейско и национално ниво по темата за опазване на околната среда, допълни той.
Торстен Гайслер, ръководител на бюрото на фондация "Конрад Аденауер" в България, отбеляза, че Европейският съюз преследва висока цел в сферата на опазването на околната среда за постигане на пълна климатична неутралност на съюза до 2050 г. "Публикацията показва въз основа на многобройни примери, че повишената защита на околната среда и особено на климата предизвиква иновационни импулси, които генерират икономически растеж и модерни работни места, като същевременно се повишава конкурентоспособността", каза Гайслер. Мерките за опазване на климата и Зелената сделка на ЕС също носят големи възможности за България. Важно е да се генерира икономически растеж, който да повишава качеството на живот чрез опазване на природните ресурси, допълни той.
Торстен Гайслер похвали програмите за опазване на околната среда на много български градове, по-специално програмата "Зелена София", която предвижда инвестиции в околната среда в размер на 840 млн. евро. "С тези програми българските градове определят стандарти и на европейско равнище", подчерта той.
Лилия Горанова, ръководител на отдела за бизнес анализи и проучвания в "СийНюз" (SeeNews), които са изготвили специализираното проучване, обобщи още веднъж целта на публикацията и се фокусира върху представянето на някои основни факти и ключови тенденции. В публикацията се разглежда връзката между икономиката и околната среда, дали и как опазването на околната среда може да съществува едновременно с икономическия растеж, особено като се има предвид настоящият институционален фокус върху зелените политики. Страната, върху която се фокусира публикацията, е България, отбеляза тя.
Българската икономика се характеризира с непрекъснати структурни проблеми, а нееднозначните сигнали, които страната дава по отношение на енергийния преход, я излагат на повишен риск от по-нататъшно изоставане в икономическия растеж, посочи тя.
По данни на Европейската комисия България е сред основните производители на кадмий, мед, манган, силициев диоксид, сребро и телур. Пак според ЕК търсенето на всички тези материали се очаква да нарасне между 5 и 10 пъти до 2030 г. и до 40 пъти до 2050 г. за всеки от различните сегменти на възобновяемата енергия. Това означава, че България е изключително добре позиционирана във веригата на доставки в ЕС, допълни тя.
Безопасното завръщане в офиса с технологиите на "Сименс" и продукти и услуги, щадящи околната среда, чрез иновация на фирма ЛАМ'ОН са представени като добри практики за нови технологии и иновации в публикацията. Гергана Станчева, главен изпълнителен директор на ЛАМ'ОН сподели, че произвеждат биоразградими фолиа за печат и опаковки и така са част от по-зелените продукти на пазара. Предстои развиване на производството на фирмата в България и създаване на нови работни места, добави още тя.
/ЦМ/