Парниковите газове в ЕС през третото тримесечие на 2021 г. са се доближили до предпандемичните равнища. България с най-голямо увеличение сред страните членки

Парниковите газове в ЕС през третото тримесечие на 2021 г. са се доближили до предпандемичните равнища. България с най-голямо увеличение сред страните членки

Източник: Евростат

IF 15:01:31 15-02-2022
SS1457IF.003
ЕС - парникови газове - България

Парниковите газове в ЕС през третото тримесечие на 2021 г.
са се доближили до предпандемичните равнища.
България с най-голямо увеличение сред страните членки


Брюксел, 15 февруари (БТА)
През третото тримесечие на 2021 г. емисиите парникови газове в икономиката на ЕС са били 881 милиона тона еквивалент на въглеродния диоксид, което е малко под предпандемичните равнища.
Тази информация е от данните за тримесечните оценки за емисии парникови газове от икономическа дейност, публикувани днес от Евростат.
Емисиите парникови газове в икономиката на ЕС през третото тримесечие на 2021 г. са нараснали с 6 на сто спрямо същото тримесечие на предходната година. Това увеличение в голяма степен се дължи на влиянието от икономическото възстановяване след резкия спад на дейността през същото тримесечия на 2020 г. заради ковид кризата. През предпандемичното трето тримесечие на 2019 г. емисиите са били 891 милиона тона.
През третото тримесечие на 2021 г. икономическите сектори, отговорни за по-голямата част от емисиите парникови газове са били промишлеността (23 на сто от общото количество), доставките на електроенергия (21 на сто), домакинствата и селското стопанство (по 14 на сто).
На основата на данните за икономическата дейност в повечето страни членки на ЕС третото тримесечие на 2021 г. е показало увеличение на емисиите парникови газове спрямо същото тримесечие на 2020 г., отразявайки възстановяването от пандемията.
Емисиите през третото тримесечие на 2021 г. са намалели в Словения (- 2,6 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 г.), Люксембург (- 2,3 на сто) и Нидерландия (- 1,6 на сто). За сметка на това най-голямо увеличение на емисиите е регистрирано в България (+22,7 на сто), Латвия (+16,2 на сто) и Гърция (+13,1 на сто).
Въпреки влиянието на икономическото възстановяване между третите тримесечия на 2020 и 2021 г. дългосрочната тенденция показва стабилното им намаляване и доближаване до поставените от ЕС цели. (Галя Горнишка)
/СС/