2022 г. започна с увеличение на заявените работни места в реалната икономика, информират от Агенцията по заетостта

2022 г. започна с увеличение на заявените работни места в реалната икономика, информират от Агенцията по заетостта

IF 12:50:01 15-02-2022
RM1247IF.036
Агенция по заетостта - работни места - икономика

2022 г. започна с увеличение на заявените работни места в реалната икономика, информират от Агенцията по заетостта
София, 15 февруари (Николай Танев, БТА)
Заявените работни места през януари са 11 788 или с 3 821 повече от предходния месец и с 410 повече спрямо същия месец на 2021 г. Това сочат данните от Агенцията по заетостта за началото на 2022 г., съобщиха от ведомството. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,3 процента), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12,9 процента), хотелиерството и ресторантьорството (10,8 процента), административните и спомагателните дейности (10,7 процента), държавното управление (7,6 процента) и образованието (6,3 на сто).
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; персонал полагащ грижи за хората; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал осигуряващ сигурност и защита; монтажници и др.
11 885 са безработните, които са започнали работа през януари. Агенция по заетостта отчита намаление на броя им с 2282 спрямо декември и с 2420 спрямо същия месец на предходната година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 154 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.
Разпределението на започналите работа по сектори на икономиката е: 59,6 на сто от започналите работа през януари са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21,5 процента, следват търговията - 16,8 процента, хотелиерството и ресторантьорството - 7,4 процента, строителството - 5,7 на сто, държавното управление - 5,6 процента, административните и спомагателните дейности - 4,1 на сто и др.
2403 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 65 по програми и мерки за заетост и 2338 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата "Заетост за теб", която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на почти 45 000 безработни, като само през януари са сключени трудови договори с нови 2029 безработни.
Продължава предоставянето на средства и по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за януари по тази процедура са одобрени заявленията на близо 2200 работодатели за запазване заетостта на 42 000 работници и служители.
Регистрираната безработица в страната през януари е 4,9 на сто, като на месечна база се отчита увеличение с 0,1 процентни пункта. Спадът на годишна база е с 2,1 процентни пункта.
Безработните в бюрата по труда през първия месец на 2022 г. са 162 322, което е с 5039 повече от декември и с 67 428 или с 29,3 на сто по-малко в сравнение с година по-рано. През януари са се регистрирали нови 25 592 безработни, като те са с 4087 повече спрямо предходния месец, а спрямо януари 2021 г. се наблюдава спад от 9434 души.
/РУМ/