Растеж на БВП с 0,4 на сто в ЕС и с 0,3 на сто в еврозоната за четвъртото тримесечие на 2021 г., отчита Евростат. Заетостта е нараснала с 0,5 на сто в двете зони

IF 12:26:31 15-02-2022
ES1222IF.009
ЕС - еврозона - икономически растеж - заетост - България

Растеж на БВП с 0,4 на сто в ЕС и с 0,3 на сто в еврозоната
за четвъртото тримесечие на 2021 г., отчита Евростат.
Заетостта е нараснала с 0,5 на сто в двете зони


Брюксел, 15 февруари (БТА)
Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС е нараснал на тримесечна основа с 0,4 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 година, а на еврозоната - с 0,3 на сто, сочи предварителна оценка на Евростат, публикувана на сайта на службата.
За сравнение, през третото тримесечие растежът на показателя е бил съответно 2,2 на сто и 2,3 на сто.
Спрямо последните три месеца на 2020 г. растежът е 4,8 на сто в ЕС и 4,6 на сто в еврозоната.
Първата оценка за годишния растеж за цялата 2021 г. сочи темп от 5,2 на сто и за двете зони.
За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП на САЩ е нараснал с 1,7 на сто спрямо предходното тримесечие и с 5,5 на сто спрямо последния тримесечен период на 2020 година. За цялата 2021 г. американската икономика е нараснала с 5,7 на сто.
За България в периода октомври-декември 2021 г. европейската статистика отчита повишение на БВП с 1 на сто на тримесечна основа и с 4,5 на сто на годишна.
Заетостта както в ЕС, така и в еврозоната е нараснала с 0,5 на сто през отчетния период на тримесечна основа. На годишна основа растежът е 2,1 на сто в двете зони.
Според първата оценка за цялата 2021 г. заетостта се е увеличила с 1,2 на сто в ЕС и с 1,1 на сто в еврозоната.
/ЕС/