Производствените цени в селското стопанство в страната са се повишили с 24,4 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 г.

Производствените цени в селското стопанство в страната са се повишили с 24,4 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 г.

IF 11:46:31 15-02-2022
ZM1142IF.005
статистика - цени - селско стопанство

Производствените цени в селското стопанство в страната
са се повишили с 24,4 на сто
през четвъртото тримесечие на 2021 г.


София, 15 февруари (Екатерина Тотева, БТА)
Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2021 г. се повишава с 24,4 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 година, съобщи Националният статистически институт.
Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се покачва с 28,5 на сто, а на продукцията от животновъдството - с 5,6 на сто. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 31,8 на сто, като в растениевъдството те се увеличават с 37,7 на сто, а в животновъдството - с 4,1 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. нарастват цените на: зърнените култури - с 32,3 на сто, техническите култури - с 33,3 на сто, фуражните култури - с 3,8 на сто, и пресните зеленчуци - с 14,1 на сто. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 31,6 на сто, маслодайния слънчоглед - с 34,1 на сто, царевицата за силаж - с 5,6 на сто, краставиците - с 1,6 на сто, главестото зеле - с 40,4 на сто, картофите - с 27,5 на сто, и ябълките - с 9,1 на сто. Понижават се цените на: фасула - с 3,2 на сто, и виненото грозде - с 4,9 на сто.
Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни намаляват с 1,9 на сто в резултат на спад на цените на свинете - с 11,8 на сто, и на козите - с 4,5 на сто. Увеличават се цените на: едрия рогат добитък - с 6,5 на сто, овцете - с 8,5 на сто, и птиците - с 5,7 на сто. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 14,4 на сто, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко - с 9,7 на сто, биволското мляко - с 19,7 на сто, овчето мляко - с 15,8 на сто, козето мляко - с 11,3 на сто, и на кокошите яйца за консумация - с 20,1 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. по-високи са цените на: зърнените култури - с 43,9 на сто, техническите култури - с 46,3 на сто, фуражните култури - с 6,6 на сто, и пресните зеленчуци - с 3,4 на сто. Намаляват цените на пресните плодове - с 3,7 на сто. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 43,8 на сто, царевицата - с 45,7 на сто, маслодайния слънчоглед - с 48,2 на сто, бялото главесто зеле - с 39,6 на сто, и картофите - с 9,7 на сто. По-ниски са цените на: пипера - с 2 на сто, ябълките - с 0,9 на сто, обикновените орехи с черупки - със 7,8 на сто, и виненото грозде - с 3,9 на сто.
В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. цените на живите животни се понижават с 6,7 на сто. Регистриран е спад в цените на: свинете - с 22 на сто, и козите - с 5,6 на сто. Увеличение има в цените на: едрия рогат добитък - с 5,6 на сто, овцете - с 11,8 на сто, и птиците - с 5,3 на сто. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 16,8 на сто, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко - с 14 на сто, биволското мляко - с 19,1 на сто, овчето мляко - с 20,2 на сто, козето мляко - с 12,9 на сто, и на кокошите яйца за консумация - с 18,3 на сто.
/ЦМ/