Годишната инфлация в България за януари е 9,1 на сто

Годишната инфлация в България за януари е 9,1 на сто

IF 11:11:31 15-02-2022
ZM1107IF.003
статистика - инфлация

Годишната инфлация
в България за януари
е 9,1 на сто


София, 15 февруари (Екатерина Тотева, БТА)
По предварителни данни на Националния статистически институт инфлацията за януари спрямо декември 2021 г. е 1,5 на сто. Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 9,1 на сто.
Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо февруари 2020 - януари 2021 г. е 4,1 на сто.
/ЦМ/